För investerare

Studentbostäder i Norden erhåller hållbarhetscertifiering

Som en del i bolagets hållbarhetsarbete har Studentbostäder i Norden tilldelats GreenBuildings certifikat för energieffektiva fastigheter. Certifieringen gäller Fastigheten Mungigan 1 i Karlstad, där fyra flerbostadshus innehållande 208 studentbostäder färdigställts i augusti 2022.

Hållbarhetsarbetet är av högsta prioritet för Studentbostäder i Norden, från byggstart till den långsiktiga förvaltningen. I dessa tider är det särskilt viktigt att vi som fastighetsägare tar vårt ansvar för att spara på energin, samtidigt som vi värnar om klimatet, säger Rebecka Eidenert, VD på Studentbostäder i Norden.

Fastigheten Mungigan 1 omfattar 208 klimatsmarta studentbostäder i campusområdet vid Karlstads universitet. Certifieringen innebär att nybyggnationerna kan påvisa en energianvändning som är minst 25 procent lägre än de fastställda kraven i Boverkets byggregler. Projektet har även erhållit investeringsstöd, vilket tidigare har kommunicerats av bolaget.

Läs mer om Mungigan 1 här.

Läs mer om GreenBuilding här.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Rebecka Eidenert, VD Studentbostäder i Norden
rebecka.eidenert@sbsstudent.se
+46 (0)70 786 54 54