För investerare

Studentbostäder i Norden beviljas bygglov för 1 043 lägenheter i Stockholm

Studentbostäder i Norden AB (publ) (”SBS”) har beviljats bygglov för 1 043 bostäder i Spånga i Stockholm. Bygglovet väntas vinna laga kraft under december månad. Tillsammans med bostäderna planeras gemensamma ytor samt padelbana för att skapa ett campus med fokus på boendemiljö samt studenternas välmående. Totalt omfattar projektet ca 20 400 BOA och ca 600 BIA (gemensamhetslokaler). Bostäderna kommer att ha en snittstorlek om ca 20 kvm. Projektet har planerad byggstart under år 2022 och förväntas färdigställas i etapper under åren 2023 – 2024.

Området byggs med SBS typhus med genomtänkta lägenheter där studenternas behov står i fokus. Byggnationen planeras att utöver studentbostäder omfatta gemensamma ytor för de boende i området samt kontor för SBS egen förvaltning. På den gemensamma gården finns ytor för att umgås och aktiveras.

Med över 1 000 bostäder i en och samma fastighet, har SBS möjlighet att skapa ett boende med större inslag från den internationella studentbostadsmarknaden. Ett campus som kommer att heta Campus Star. Yteffektiva lägenheter med gemensamma ytor och en lobby, större kök och vardagsrum, föreläsningssal, studierum som studenterna kan boka, kvarterslivs samt gym i direkt anslutning till bostäderna. Projektet ligger intill Bromstensvägen/Nekvägen i centrala delar av Spånga med närhet till buss och pendelstation. I närområdet finns det även gott om mataffärer, restauranger och caféer.

Studentbostäder i Norden kommer att genomföra projektet oavsett om investeringsstöd kan erhållas eller inte, då projektkalkylen är mycket god i båda fallen. Studentbostäder i Norden ser dock ett antal fördelar med att utveckla projektet med investeringsstöd och att kunna erbjuda kostnadseffektiva hus med en hyra som alla studenter kan betala, varför bolaget kommer att ansöka om investeringsstöd samt energibonus under december 2021.

Efterfrågan bland studenter i Stockholm är väldigt hög och det går 8,7 studenter per studentbostad i staden.

– Vi är verkligen glada över att kunna förverkliga över 1 000 studentbostäder i Stockholm. Det här projektet avspeglar vår affärsplan genom att bolaget växer ytterligare i storstäder, samtidigt som vi stärker vår position att bli Nordens ledande studentbostadsbolag. Vi kommer generera tillväxt genom vår egen projektutveckling, att vi adderar nya projekt som vi sätter en SBS prägel på som i sin tur ger avkastning till våra aktieägare, menar Rebecka Eidenert, VD Studentbostäder i Norden.

För ytterligare information, kontakta:
Rebecka Eidenert, VD Studentbostäder i Norden,
+46-70 786 54 54, rebecka.eidenert@sbsstudent.se

Certified Adviser
Mangold Fondkommission AB
(556585-1267) Box 55691
102 15 Stockholm
+46 8 503 015 50
www.mangold.se
CA@mangold.se

Om Studentbostäder i Norden – SBS:
SBS äger, förvaltar och utvecklar studentbostäder i långsiktiga partnerskap med kommuner, regioner och högskolor. Vi erbjuder prisvärda studentboenden av hög kvalitet och en helt digitaliserad hyreshantering. Vår ambition är att bli Nordens ledande studentbostadsbolag och det givna valet för studenter på väg mot sitt drömyrke.