För investerare

Studentbostäder i Norden AB tar första spadtag för 1 043 studentbostäder i Stockholm

Studentbostäder i Norden AB (publ) (”SBS”) har den 19 augusti 2022 tagit första spadtaget för projektet Campus Star i Stockholm, Spånga, som omfattar över 1 043 studentbostäder. Med gemensamhetsytor för studier, umgänge och fysisk aktivitet väntas det nya campuset bidra till ett aktivt och öppet studentliv.

Den 19 augusti tog SBS första spadtaget i Stockholm, Spånga. Totalt omfattar projektet 1 043 studentlägenheter och ca 600 kvm lokalarea. På plats under spadtaget var bland annat vd på SBS, Rebecka Eidenert, vd på Ride Group, Sebastian Schönström och Bostads- och fastighetsborgarråd, Dennis Wedin. 
 
Konceptet bakom Campus Star är att skapa en stimulerande och aktiv miljö där studenter vill bo och umgås – allt till en rimlig hyra. Som komplement till den egna bostaden byggs gemensamma kök, lounger, podd-och studierum samt en föreläsningssal för naturliga mötesplatser för studenterna. Dessutom planeras det för idrottsarena på campuset. 
 
”Om Stockholm ska fortsätta blomstra måste studenter från andra delar av landet flytta hit och Stockholmsungdomar måste kunna bo kvar. Därför är vi stolta att kunna addera 1 043 studentbostäder i Stockholm till hösten 2024. Genom att bygga mindre lägenheter med tillgång till gemensamhetsytor kan vi hålla nere hyrorna”, säger Rebecka Eidenert, vd på SBS .
 
Studentbostäderna består av allt från 1 r.o.k. på 16 kvm till 2 r.o.k. på 35–50 kvm med smarta planlösningar. Detta för att effektivisera boytan så mycket som möjligt. 
 
Ride Group, som genom sitt dotterbolag Ride Entreprenad tecknat avtal med SBS, kommer att bygga fastigheterna Ferdinand 14 och 15 i etapper, med slutförande under höstterminerna 2023 och 2024.  
 
 ”Det är med glädje vi påbörjar arbetet med Campus Star i Spånga. Samtidigt som SBS tar spadtaget pågår produktionen för fullt i fabrik. Genom att flytta kritiska byggmoment från byggarbetsplats till fabrik kan vi halvera byggtiden. Vårt samarbete med SBS kommer att gynna både studentlivet och Spånga i stort“, säger Sebastian Schönström, vd på Ride Group.