För investerare

Studentbostäder i Norden AB (publ) (“SBS”) har avtalat om att förvärva ett nyproduktionsprojekt med 173 studentbostäder i Köpenhamn

Studentbostäder i Norden AB (publ) (“SBS”) har avtalat om att förvärva 100 procent av ett studentbostadskomplex i Köpenhamn. Det underliggande fastighetsvärdet är estimerat till cirka 480 miljoner SEK. Med goda kommunikationer till centrala Köpenhamn erbjuds 173 studentlägenheter som förväntas tillträdas i december 2023.

Bostadsutvecklingsprojektet är attraktivt beläget på Englandsvej 51i Amager Väst, cirka tre kilometer sydost om centrala Köpenhamn och endast ett fåtal minuter från Köpenhamns universitet. Studentbostadskomplexet ligger med gångavstånd från tunnelbanestation DR Byen, dit studenterna snabbt kan nå Köpenhamns många lärosäten, stadsdelar och attraktioner. Inom ett par minuter från tunnelbanestationen nås Köpenhamns universitet och IT-universitet.

Projektet består av 173 lägenheter i ett bostadskomplex på fem våningar om totalt 6 484 kvm uthyrbar area. Studentbostäderna har genomsnittlig storlek om 37 kvm (bruttoarea) med fransk eller fullstor balkong och kök samt badrum. Projektet är skräddarsytt för att inrymma studentboenden med gemensamhetsytor som studierum, vardagsrum och kök.

“Vi är verkligen glada och stolta över att göra ytterligare ett förvärv i Köpenhamn. Projektet utvecklas enligt vårt tänk och koncept om att studentbostaden är mer än bara en bostad. Vi bygger för gemenskap och sociala möten mellan våra hyresgäster. Det är här deras framtid formas. Med attraktiva och centrala studentbostäder kan fler unga ta steget mot sitt drömyrke”, säger Rebecka Eidenert, VD på SBS.

Underliggande fastighetsvärde är cirka 344,5 miljoner DKK och projektet förväntas generera en årlig hyresintäkt om cirka 16,6 miljoner DKK.

Säljaren – SEBC II ApS och Bonum Development A/S – agerar utvecklare för projektet och är ansvariga för byggnation och nyckelfärdig leverans. SBS övertar projektet vid färdigställande. Byggnation är pågående och förväntat färdigställande och tillträde är planerat till december 2023.

Förvärvet kommer att finansieras med lån från en dansk realkreditsbank till en belåningsgrad om dryga 69 procent vid färdigställande. Transaktionen och tillhörande skuldfinansiering har strukturerats och arrangerats av Pareto Securities. Plesner har varit legala rådgivare till SBS i transaktionen.
 
För ytterligare information kontakta:
Rebecka Eidenert, VD Studentbostäder i Norden,
+46-70 786 54 54, rebecka.eidenert@sbsstudent.se

Certified Adviser
Mangold Fondkommission AB (556585–1267)
Box 55691 102 15 Stockholm
+46 8 503 015 50
www.mangold.se
CA@mangold.se