För investerare

Studentbostäder i Norden AB (publ) incitamentsprogram 2021 har fulltecknats

Vid årsstämman i Studentbostäder i Norden AB (publ) ("Studentbostäder i Norden" eller "Bolaget") den 27 maj 2021 beslutades att anta treåriga incitamentsprogram för Bolagets styrelse respektive ledning och övriga anställda. Samtliga teckningsoptioner som erbjudits inom ramen för programmen har tecknats av Bolagets styrelse, ledning och anställda. Totalt tillför programmen bolaget 8,184 MSEK per den 30 juni i år.

Per den 30 juni 2021 innehar Bolagets styrelseledamöter och ledningen aktier samt har nyligen förvärvat aktier och teckningsoptioner i enlighet med nedan.


Styrelsen:

Björn Rosengren: nyligen förvärvat 13 453 stamaktier för 110 718 kronor samt 600 000 teckningsoptioner för 558 000 kronor (äger sedan tidigare 1 200 454 stamaktier värda cirka 9 207 500 kronor beräknat på stängningskursen 30 juni 2021)

Sven-Göran Svensson: nyligen förvärvat teckningsoptioner för 279 000 kronor (äger sedan tidigare 600 222 stamaktier värda cirka 4 603 700 kronor beräknat på stängningskursen 30 juni 2021)

Karin Krook: nyligen förvärvat 3 082 stamaktier för 24 533 kronor samt 300 000 teckningsoptioner för 279 000 kronor

Christoffer Strömbäck: nyligen förvärvat 70 000 stamaktier för 570 000 kronor samt 300 000 teckningsoptioner för 279 000 kronor (äger sedan tidigare 60 000 stamaktier värda cirka 460 200 kronor beräknat på stängningskursen 30 juni 2021)

Viktor Jarnheimer: nyligen förvärvat 300 000 teckningsoptioner för 279 000 kronor (äger sedan tidigare 1 224 stamaktier värda cirka 9 400 kronor beräknat på stängningskursen 30 juni 2021)

Ledningen:

Rebecka Eidenert, VD: nyligen förvärvat 1 750 000 teckningsoptioner för 1 627 500 kronor (äger sedan tidigare 300 111 stamaktier värda cirka 2 301 900 kronor beräknat på stängningskursen 30 juni 2021)

Bo Gyllenswärd, CFO: nyligen förvärvat stamaktier för 199 920 kronor

Sofia Folstad, Finans- och transaktionschef: nyligen förvärvat 875 000 teckningsoptioner för 813 750 kronor (äger sedan tidigare 40 840 stamaktier värda cirka 313 200 kronor beräknat på stängningskursen 30 juni 2021)

Samira Mchaiter, Förvaltningschef: nyligen förvärvat 875 000 teckningsoptioner för 813 750 kronor

Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 1 juli 2021 kl. 12:30 CEST.

För ytterligare information kontakta:
Rebecka Eidenert, VD Studentbostäder i Norden,
+46-70 786 54 54, rebecka.eidenert@sbsstudent.se

Certified Adviser
Mangold Fondkommission AB
(556585-1267) Box 55691
102 15 Stockholm
+46 8 503 015 50
www.mangold.se
CA@mangold.se

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
SBS – PM incitamentprgrm 210701.pdf

Om Studentbostäder i Norden – SBS:
SBS äger, förvaltar och utvecklar studentbostäder i långsiktiga partnerskap med kommuner, regioner och högskolor. Vi erbjuder prisvärda studentboenden av hög kvalitet och en helt digitaliserad hyreshantering. Vår ambition är att bli Nordens ledande studentbostadsbolag och det givna valet för studenter på väg mot sitt drömyrke.

Filer för nedladdning