För investerare

Studentbostäder i Norden AB (publ) handlas under det nya bolagsnamnet från och med den 7 juni 2021

Som tidigare offentliggjorts den 1 juni 2021, ändrar Studentbostäder i Sverige AB (publ) bolagsnamn till Studentbostäder i Norden AB (publ).

Bolaget kommer att handlas under det nya bolagsnamnet från och med den 7 juni, 2021. Bolagets aktie handlas under samma kortnamn STUDBO på Nasdaq First North Premier Growth Market.

Nytt bolagsnamn: Studentbostäder i Norden AB

Kortnamn aktie: STUDBO

ISIN kod: SE0015657697

Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 7 juni 2021 kl. 08:30 CET.

För ytterligare information kontakta:
Rebecka Eidenert, VD Studentbostäder i Sverige,
+46-70 786 54 54, rebecka.eidenert@sbsstudent.se

Certified Adviser
Mangold Fondkommission AB
(556585-1267) Box 55691
102 15 Stockholm
+46 8 503 015 50
www.mangold.se
CA@mangold.se

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
SBS-Pressmeddelande 2021-06-07.pdf

Om Studentbostäder i Norden – SBS:
SBS äger, förvaltar och utvecklar studentbostäder i långsiktiga partnerskap med kommuner, regioner och högskolor. Vi erbjuder prisvärda studentboenden av hög kvalitet och en helt digitaliserad hyreshantering. Vår ambition är att bli Nordens ledande studentbostadsbolag och det givna valet för studenter på väg mot sitt drömyrke.

Filer för nedladdning