För investerare

Studentbostäder i Norden AB (publ) erhåller godkännande från obligationsinnehavare för ändring av obligationsvillkoren

EJ FÖR DISTRIBUTION I ELLER TILL, ELLER TILL NÅGON PERSON SOM BEFINNER SIG I ELLER ÄR BOSATT I USA, DESS TERRITORIUM OCH BESITTNINGAR (INKLUSIVE PUERTO RICO, DE AMERIKANSKA JUNGFRUÖARNA, GUAM, AMERIKANSKA SAMOA, WAKEÖARNA, NORDMARIANERNA, VARJE DELSTAT I USA OCH DISTRICT OF COLUMBIA) ELLER TILL NÅGON AMERIKANSK PERSON (U.S. PERSON, SÅSOM DEFINIERATS I REGULATION S I UNITED STATES SECURITIES ACT OF 1933, I DESS NUVARANDE LYDELSE) ELLER NÅGON JURISDIKTION DÄR UTGIVANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION AV DETTA DOKUMENT ÄR FÖRBJUDET ENLIGT LAG. DISTRIBUTION AV DETTA DOKUMENT KAN STRIDA MOT LAG I VISSA JURISDIKTIONER (I SYNNERHET USA OCH STORBRITANNIEN)

Studentbostäder i Norden AB (publ) (“Bolaget”) meddelade den 22 september 2023 att Bolaget genom ett skriftligt förfarande (s.k. written procedure) (”Skriftliga Förfarandet”) söker godkännande från innehavare av dess obligationer (“Obligationsinnehavare”) med ISIN SE0015960802 (“Obligationerna”) att ge sitt samtycke till vissa ändringar av obligationsvillkoren (”Förslaget”)

Bolaget meddelar härmed att erforderligt kvorum erhölls i det Skriftliga Förfarandet och att den erforderliga majoriteten av de röster som avgavs i det Skriftliga Förfarandet var för Förslaget. Förslaget ska anses vara godkänt från och med 11 oktober 2023.

Resultatet av det Skriftliga Förfarandet kommer också att skickas med vanlig post till Obligationsinnehavarna och publiceras på Bolagets (www.sbsstudent.se) och Agentens respektive webbplats (www.intertrustgroup.com/our-services/capital-markets-services/bond-news).

För ytterligare information kontakta:
Rebecka Eidenert, VD Studentbostäder i Norden AB (publ) , rebecka.eidenert@sbsstudent.se, +46-70 786 54 54

Certified Adviser:
FNCA Sweden AB
Box 5807
102 48 Stockholm, Sverige
info@fnca.se
www.fnca.se

Om Studentbostäder i Norden AB (publ)
Studentbostäder i Norden AB (publ) äger, förvaltar och utvecklar studentbostäder i långsiktiga partnerskap med kommuner, regioner och högskolor. Vi erbjuder prisvärda studentboenden av hög kvalitet och en helt digitaliserad hyreshantering. Vår ambition är att bli Nordens ledande studentbostadsbolag och det givna valet för studenter på väg mot sitt drömyrke.