För investerare

Studentbostäder i Norden AB presenterar sin halvårsrapport Q2 2021

Studentbostäder i Norden AB (publ) (”SBS”) publicerar idag sin halvårsrapport och resultat för andra kvartalet 2021. Perioden har ett resultat före skatt om 144,4 (12,4) MSEK.

”Det har varit ett intensivt andra kvartal för SBS. Vi har bland annat tagit vårt första steg ut i Norden genom förvärvet av 578 studentbostäder i Köpenhamn. Vidare har vi emitterat vår första seniora icke-säkerställda hållbara obligation om 500 MSEK som blev väsentligt övertecknad av framför allt institutionella investerare.”, kommenterar Rebecka Eidenert, VD Studentbostäder i Norden AB.

Rapporten finns tillgänglig som bifogat dokument samt på bolagets hemsida (www.sbsstudent.se).
Länk till rapporten: https://sbsstudent.se/wp-content/uploads/2021/08/sbs-q22021final.pdf

Nedan följer en sammanfattning av rapporten:

Perioden januari – juni 2021

 • Koncernens intäkter uppgick till 112,9 (73,5) MSEK.
 • Driftöverskottet uppgick till 61,7 (33,5) MSEK.
 • Förvaltningsresultatet uppgick till 13,2 (11,9) MSEK.
 • Långsiktigt Substansvärde NAV per aktie: 9,90 SEK.

Perioden april – juni 2021

 • Koncernens intäkter uppgick till 61,6 (33,7) MSEK.
 • Driftöverskottet uppgick till 34,7 (12,7) MSEK.
 • Förvaltningsresultatet uppgick till 10,7 (2,7) MSEK.
 • Långsiktigt Substansvärde NAV per aktie: 9,90 SEK.

Utvalda väsentliga händelser

 • Förvärv av 182 lägenheter i Alvik, Stockholm.
 • Etablering i Danmark genom förvärv av 578 lägenheter i Köpenhamn.
 • Väsentligt övertecknad emission av hållbara obligationer.
 • Val av två nya styrelseledamöter; Christoffer Strömbäck och Viktor Jarnheimer.
 • Bolagsverket har godkänt bolagets nya namn Studentbostäder i Norden AB (publ).

För ytterligare information kontakta: Rebecka Eidenert, VD Studentbostäder i Sverige,
+46-70 786 54 54, rebecka.eidenert@sbsstudent.se

Certified Adviser
Mangold Fondkommission AB
(556585-1267) Box 55691
102 15 Stockholm
+46 8 503 015 50
www.mangold.se
CA@mangold.se

Om Studentbostäder i Norden – SBS:
SBS äger, förvaltar och utvecklar studentbostäder i långsiktiga partnerskap med kommuner, regioner och högskolor. Vi erbjuder prisvärda studentboenden av hög kvalitet och en helt digitaliserad hyreshantering. Vår ambition är att bli Nordens ledande studentbostadsbolag och det givna valet för studenter på väg mot sitt drömyrke.

Filer för nedladdning