För investerare

Studentbostäder i Norden AB presenterar sin delårsrapport Q3 2021

Studentbostäder i Norden AB (publ) (”SBS”) publicerar idag sin delårsrapport och resultat för det tredje kvartalet 2021. Perioden har ett resultat före skatt om 179,5 (102,9) MSEK.

”Vi har tagit ytterligare ett steg i vår nordiska expansion och etablerat oss i Norge under det tredje kvartalet. Under kvartalet har vi även påbörjat byggnationen av 419 studentbostäder i Karlstad. Vi har även tecknat avtal med Avy för att digitalisera och effektivisera vår förvaltning med en boendeapp.”, kommenterar Rebecka Eidenert, VD Studentbostäder i Norden AB.

Rapporten finns tillgänglig som bifogat dokument samt på bolagets hemsida (www.sbsstudent.se).

Länk till rapporten: https://sbsstudent.se/wp-content/uploads/2021/11/sbs-q3-final-1.pdf

Nedan följer en sammanfattning av rapporten:
Perioden januari – september 2021

 • Koncernens intäkter uppgick till 163,7 (103,9) MSEK.
 • Driftöverskottet uppgick till 91,1 (53,6) MSEK.
 • Förvaltningsresultatet uppgick till 15,5 (20,9) MSEK.
 • Långsiktigt Substansvärde NAV per aktie: 10,03 SEK.

Perioden juli – september 2021

 • Koncernens intäkter uppgick till 50,8 (30,5) MSEK.
 • Driftöverskottet uppgick till 29,4 (20,1) MSEK.
 • Förvaltningsresultatet uppgick till 2,3 (9,0) MSEK.
 • Långsiktigt Substansvärde NAV per aktie: 10,03 SEK.

Utvalda väsentliga händelser

 • Förvärvet Vikingen 1 i Jönköping har tillträtts.
 • David Svensson har anställts som bolagets nya CFO. Magnus Jägre har tillträtt rollen som Hållbarhets- och innovationschef. IT-avdelningen har förstärkts.
 • Första etappen i Köpenhamn om 288 av 578 studentbostäder har tillträtts enligt plan.
 • 99 studentlägenheter i Norge har förvärvats. Förvärvet var bolagets första i Norge.
 • Bygglov har beviljats för 202 studentbostäder i Norrköping.

För ytterligare information kontakta: Rebecka Eidenert, VD Studentbostäder i Norden,
+46-70 786 54 54, rebecka.eidenert@sbsstudent.se

Certified Adviser
Mangold Fondkommission AB
(556585-1267) Box 55691
102 15 Stockholm
+46 8 503 015 50
www.mangold.se
CA@mangold.se

Om Studentbostäder i Norden – SBS:
SBS äger, förvaltar och utvecklar studentbostäder i långsiktiga partnerskap med kommuner, regioner och högskolor. Vi erbjuder prisvärda studentboenden av hög kvalitet och en helt digitaliserad hyreshantering. Vår ambition är att bli Nordens ledande studentbostadsbolag och det givna valet för studenter på väg mot sitt drömyrke.

Filer för nedladdning