För investerare

Studentbostäder i Norden AB presenterar delårsrapport Q3 2023

Studentbostäder i Norden AB (publ) (”SBS”) publicerar i dag delårsrapport juli–september 2023. Under perioden har intäkterna ökat med 37 procent jämfört med motsvarande period 2022 och driftsöverskottet uppgår till 182 MSEK.

– Efter tre kvartal med en positiv utveckling i förvaltningsverksamheten är det tydligt att vårt effektiviseringsarbete ger god effekt. Hyresintäkterna ökade med tolv procent och driftsöverskottet med 29 procent i jämförbart bestånd under årets första nio månader. Samtidigt är förvaltningsresultatet fortsatt nedtyngt av det höga ränteläget där vi har en för hög belåning för dagens marknadsräntor, säger Rebecka Eidenert, VD på Studentbostäder i Norden.

Rapporten finns tillgänglig som bifogat dokument samt på bolagets hemsida www.sbsstudent.se. Länk till rapporten: Studentbostäder i Norden AB delårsrapport Q3 2023

Nedan följer en sammanfattning av rapporten:

Perioden januari–september 2023

 • Intäkterna ökade med 37 procent till 280 MSEK (204)
 • Driftsöverskottet ökade med 55 procent till 182 MSEK (118)
 • Överskottsgraden ökade till 65 procent (58)
 • Förvaltningsresultatet minskade till 39 MSEK (43)
 • Värdeförändring fastigheter uppgick till -373 MSEK (110)
 • Resultat per aktie uppgick till -1,01 SEK (0,54)
 • Långsiktigt substansvärde per aktie uppgick till 9,05 SEK (10,46)

Perioden juli–september 2023

 • Intäkterna ökade med 38 procent till 88 MSEK (64)
 • Driftsöverskottet ökade med 62 procent till 55 MSEK (34)
 • Överskottsgraden ökade till 62 procent (54)
 • Förvaltningsresultatet minskade till 0 MSEK (10)
 • Värdeförändring fastigheter uppgick till -47 MSEK (-24)
 • Resultat per aktie uppgick till -0,32 SEK (-0,03)

Utvalda väsentliga händelser

 • Sebastian Schönström tillträder tjänsten som finans- och transaktionschef och medlem av koncernledningen. Sebastian utses till vice VD och var tidigare VD för fastighetutvecklingsbolaget Ride Group AB, och dessförinnan verksam inom Amasten Fastighets AB sedan 2014 och sedermera finanschef sedan 2019.
 • SBS inleder inflytt i etapp ett i bolagets största fastighet Campus Star i Spånga, bestående av 531 färdigställda och totalt 1 043 nybyggda studentlägenheter.
 • SBS offentliggör avsikt att genomföra en fullt garanterad företrädesemission om 331 MSEK till en teckningskurs om 1,00 SEK per aktie.

Utvalda väsentliga händelser efter perioden

 • SBS inleder inflytt i bolagets nyproducerade fastighet, Ankarstocken 27, i Norrköping.
 • SBS beslutar att genomföra en tidigare aviserad fullt garanterad företrädesemission om 331 MSEK.
 • SBS erhåller godkännande från obligationsinnehavare för ändring av obligationsvillkoren.

För ytterligare information, vänligen kontakta
Rebecka Eidenert, VD Studentbostäder i Norden
rebecka.eidenert@sbsstudent.se
+46 (0)70 786 54 54

Certified Adviser
FNCA Sweden AB
Box 5807
102 48 Stockholm, Sverige
info@fnca.se
www.fnca.se

Om Studentbostäder i Norden
SBS äger, förvaltar och utvecklar studentbostäder i långsiktiga partnerskap med kommuner, regioner och högskolor. Vi erbjuder prisvärda studentboenden av hög kvalitet och en helt digitaliserad hyreshantering. Vår ambition är att bli Nordens ledande studentbostadsbolag och det givna valet för studenter på väg mot sitt drömyrke.