För investerare

Studentbostäder i Norden AB presenterar delårsrapport Q3 2022

Studentbostäder i Norden AB (publ) (”SBS”) publicerar i dag delårsrapport januari–september 2022. Under perioden har intäkterna ökat med 25 procent jämfört med föregående år och resultatet uppgår till 108 MSEK.

– En exceptionellt hög uthyrningsgrad på 99,7 procent och långsiktiga investeringar i en effektiv och digitaliserad förvaltning ligger bakom den positiva utvecklingen för bolaget, säger Rebecka Eidenert, vd för Studentbostäder i Norden.

SBS:s intjäningsförmåga per den 30 september 2022 inklusive pågående projekt och förvärv uppgår till 430 MSEK i hyresintäkter. Kommande ej påbörjad nyproduktion ingår inte i intjäningsförmågan, se sida 6 i delårsrapporten för mer information.

Under perioden har det första spadtaget tagits för fastigheten Ferdinand 14 i Stockholm, där 1 043 studentbostäder byggs i Studentbostäder i Nordens hittills största utvecklingsprojekt.

Rapporten finns tillgänglig som bifogat dokument samt på bolagets hemsida, sbsstudent.se.

Länk till rapporten: Studentbostäder i Norden AB delårsrapport Q3 2022

Nedan följer en sammanfattning av rapporten:

Perioden januari–september 2022:

 • Koncernens intäkter uppgick till 204,2 (163,7) MSEK
 • Uthyrningsgraden uppgick till 99,7 (96,0) procent
 • Driftsöverskottet uppgick till 117,7 (91,1) MSEK
 • Överskottsgraden uppgick till 57,6 (55,6) procent
 • Förvaltningsresultatet uppgick till 42,9 (15,5) MSEK
 • Långsiktigt Substansvärde NAV per aktie: 10,46 (10,27) SEK


Kvartalet juli–september 2022:

 • Koncernens intäkter uppgick till 64,3 (50,8) MSEK
 • Uthyrningsgraden uppgick till 99,7 (96,0) procent
 • Driftsöverskottet uppgick till 34,4 (29,4) MSEK
 • Överskottsgraden uppgick till 53,5 (57,8) procent
 • Förvaltningsresultatet uppgick till 9,6 (2,3) MSEK


Utvalda väsentliga händelser:

 • 125 MSEK tillfördes genom en riktad kontant nyemission.
 • Första spadtaget för fastigheten Ferdinand 14 i Stockholm omfattandes 1 043 studentbostäder.
 • Ramavtal med PropTech-bolaget Parakey för digitaliserad nyckelhantering i hela fastighetsbeståndet i Sverige.
 • Erhållit beslut och utbetalning av statligt investeringsstöd om 56 MSEK för studentbostäder i Mungigan 1 i Karlstad.

   
För ytterligare information, kontakta: 
Rebecka Eidenert, VD Studentbostäder i Norden 
rebecka.eidenert@sbsstudent.se 
+46 (0) 70 786 54 54 
 
Certified Adviser 
FNCA Sweden AB 
Box 5807 
102 48 Stockholm, Sverige 
info@fnca.se 
www.fnca.se