För investerare

Studentbostäder i Norden AB presenterar delårsrapport Q2 2023

Studentbostäder i Norden AB (publ) (”SBS”) publicerar i dag delårsrapport januari–juni 2023. Under perioden har intäkterna ökat med 37 procent jämfört med motsvarande period 2022 och driftsöverskottet uppgår till 128 MSEK.

– Det första halvåret 2023 präglas av finansiella utmaningar medan fastighetsverksamheten fortsatt går mycket bra. Intäkterna ökar med 37 procent, vilket huvudsakligen förklaras av ett större fastighetsbestånd samt hyreshöjningar i befintligt bestånd. Under perioden har driftsöverskottet ökat med hela 53 procent, samtidigt som kostnadsökningen stannat på 13 procent, säger Rebecka Eidernert, VD Studentbostäder i Norden.

Rapporten finns tillgänglig som bifogat dokument samt på bolagets hemsida www.sbsstudent.se. Länk till rapporten: Studentbostäder i Norden AB delårsrapport Q2 2023

Sammanfattning av rapporten

Perioden januari–juni 2023

 • Intäkterna ökade 37 procent till 191 MSEK (140)
 • Driftsöverskottet ökade 53 procent till 128 MSEK (83)
 • Överskottsgraden ökade till 67 procent (60)
 • Förvaltningsresultatet ökade till 39 MSEK (33)
 • Värdeförändring fastigheter uppgick till -326 MSEK (134)
 • Resultat per aktie uppgick till -0,69 SEK (0,60)
 • Långsiktigt substansvärde per aktie uppgick till 9,29 SEK (10,46)

Perioden april–juni 2023

 • Intäkterna ökade 41 procent till 93 MSEK (66)
 • Driftsöverskottet ökade 61 procent till 63 MSEK (39)
 • Överskottsgraden ökade till 67 procent (59)
 • Förvaltningsresultatet ökade till 24 MSEK (13)
 • Värdeförändring fastigheter uppgick till -157 MSEK (29)
 • Resultat per aktie 0,02 SEK (0,02)

Utvalda väsentliga händelser

 • SBS lanserar en nationell bostadskö. Genom bostadskön kan alla från 13 års ålder anmäla intresse för en studentbostad i 16 svenska städer.
 • SBS ingår hyresöverenskommelse för 1 043 nybyggda studentlägenheter i Stockholm. För gällande hyresnivå beräknas projektets hyresvärde till 87 miljoner kronor årligen, vilket motsvarar en snitthyra på 4 264 kronor per kvadratmeter.
 • SBS årsstämma beslutade om omval av Karin Krook och Christoffer Strömbäck samt nyval av Jan-Erik Höjvall, Hans Ragnarsson och Yaron Zaltsman till styrelseledamöter, samt nyval av Jan-Erik Höjvall som styrelseordförande.

Utvalda väsentliga händelser efter perioden

 • Sebastian Schönström tillträder rollen som finans- och transaktionschef och medlem av koncernledningen. Sebastian utses till vice VD och var tidigare VD för fastighetutvecklingsbolaget Ride Group AB, och dessförinnan verksam inom Amasten Fastighets AB sedan 2014 och sedermera finanschef sedan 2019.

Certified Adviser
FNCA SWEDEN AB
Box 5807
102 48 Stockholm, Sverige
Mail: info@fnca.se
Hemsida: www.fnca.se

För ytterligare information, vänligen kontakta
Rebecka Eidenert, VD Studentbostäder i Norden
rebecka.eidenert@sbsstudent.se
+46 (0)70 786 54 54

Om Studentbostäder i Norden
SBS äger, förvaltar och utvecklar studentbostäder i långsiktiga partnerskap med kommuner, regioner och högskolor. Vi erbjuder prisvärda studentboenden av hög kvalitet och en helt digitaliserad hyreshantering. Vår ambition är att bli Nordens ledande studentbostadsbolag och det givna valet för studenter på väg mot sitt drömyrke.