För investerare

Studentbostäder i Norden AB presenterar delårsrapport Q2 2022

Studentbostäder i Norden AB (publ) (”SBS”) publicerar idag sin delårsrapport och resultat för det andra kvartalet 2022. Perioden har ett resultat efter skatt om 113 MSEK (92) MSEK.

”Trots en turbulent marknad ser vi att efterfrågan på studentbostäder ökar. Med nästan 1 900 studentbostäder i produktion fortsätter vår tillväxt och vi är glada att återigen hälsa nya studenter välkomna till SBS”, kommenterar Rebecka Eidenert, VD Studentbostäder i Norden. 
 
Rapporten finns tillgänglig som bifogat dokument samt på bolagets hemsida (www.sbsstudent.se). 
Länk till rapporten:  Studentbostäder i Norden AB delårsrapport Q2 2022

Nedan följer en sammanfattning av rapporten: 
 
Perioden januari – juni 2022 

  • Koncernens intäkter uppgick till 140 (113) MSEK. 
  • Driftöverskottet uppgick till 83 (62) MSEK. 
  • Förvaltningsresultatet uppgick till 24 (13) MSEK. 
  • Långsiktigt Substansvärde NAV per aktie: 11,19 SEK. 

 
Perioden april – juni 2022 

  • Koncernens intäkter uppgick till 66 (62) MSEK. 
  • Driftöverskottet uppgick till 39 (35) MSEK. 
  • Förvaltningsresultatet uppgick till 8 (11) MSEK. 

 
Utvalda väsentliga händelser 

  • Avtalar om förvärv av ett nyproduktionsprojekt med 173 studentbostäder i Köpenhamn. 
  • Tar det första spadtaget för fastigheten Ankarstocken 27 i Norrköping som omfattar 198 studentbostäder.