För investerare

Studentbostäder i Norden AB presenterar delårsrapport Q1 2022

Studentbostäder i Norden AB (publ) (”SBS”) publicerar idag sin delårsrapport och resultat för det första kvartalet 2022. Perioden har ett resultat om 109,3 MSEK (0,2) MSEK. Intäkterna ökar med 43 procent och bolaget presenterar ett driftsöverskott om 44,2 MSEK – vilket motsvarar en ökning med 63 procent jämfört med föregående år.

“Vi presenterar nu ett rekordresultat om 109 MSEK. Vårt arbete med att effektivisera förvaltningen och öka resultatet med mer egen personal samt en stor satsning på digitalisering har börjat ge resultat. Jag känner mig därför helt övertygad om att SBS kommer att fortsätta att leverera resultattillväxt under 2022”, kommenterar Rebecka Eidenert, VD för Studentbostäder i Norden.

Rapporten finns tillgänglig som bifogat dokument samt på bolagets hemsida, sbsstudent.se
Länk till rapporten: Studentbostäder i Norden AB delårsrapport Q1 2022

Nedan följer en sammanfattning av rapporten:

Perioden januari – mars 2022

  • Koncernens intäkter uppgick till 73,5 (51,3) MSEK.
  • Driftsöverskottet uppgick till 44,2 (27,1) MSEK.
  • Förvaltningsresultatet uppgick till 15,8 (2,5) MSEK.
  • Långsiktigt Substansvärde NAV per aktie: 10,94 (10,27) SEK.

Utvalda väsentliga händelser

  • Beviljande av finansiering och tecknande av entreprenadavtal om att uppföra nybyggnation av 1 043 med studentbostäder med tillhörande lokaler i Stockholm.
  • Beviljande av finansiering och tecknande av entreprenadavtal om att uppföra nybyggnation av 198 studentbostäder med lokaler i Norrköping.
  • Tillträde av 92 studentbostäder i fastighet i Örebro.
  • Erhållande av ett långsiktigt kreditbetyg om ”BB-” med stabila utsikter av kredit-värderingsinstitutet Nordic Credit Rating (”NCR”).

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Rebecka Eidenert, VD Studentbostäder i Norden
rebecka.eidenert@sbsstudent.se
+46 (0)70 786 54 54

Certified Adviser
Mangold Fondkommission AB
(556585-1267) Box 55691
102 15 Stockholm
+46 8 503 015 50
www.mangold.se
CA@mangold.se