För investerare

Studentbostäder i Norden AB presenterar bokslutskommuniké för 2023

Studentbostäder i Norden AB (publ) (”SBS”) publicerar i dag sin bokslutskommuniké för 2023. Koncernens intäkter har ökat med 32 procent under året och förvaltningsresultatet uppgår till 44 MSEK.

– 2023 har varit ett utmanande år för fastighetssektorn. Med en förstärkt finansiell grund, engagerade ägare och färdigställda projekt ser vi nu med större, om än försiktig, optimism mot 2024. Vi är fast beslutna att fortsätta vårt arbete för att skapa värde för våra ägare, förbättra våra fastigheter och bidra till bättre boendemöjligheter för landets studenter, säger Rebecka Eidenert, vd för Studentbostäder i Norden.

Rapporten finns tillgänglig som bifogat dokument samt på bolagets hemsida, www.sbsstudent.se.

Länk till rapporten: Studentbostäder i Norden AB bokslutskommuniké 2023

Nedan följer en sammanfattning av rapporten:

Perioden januari–december 2023

 • Intäkterna ökade med 32 procent till 390 MSEK (294)
 • Driftsöverskottet ökade med 48 procent till 250 MSEK (170)
 • Överskottsgraden ökade till 64 procent (58)
 • Förvaltningsresultatet minskade till 44 MSEK (55)

Kvartalet oktober–december 2023

 • Intäkterna ökade med 22 procent till 110 MSEK (90)
 • Driftöverskottet ökade med 31 procent till 68 MSEK (52)
 • Överskottsgraden ökade till 62 procent (58)
 • Förvaltningsresultatet minskade till 5 MSEK (12)

Utvalda väsentliga händelser oktober–december

 • SBS påbörjar inflytt i 198 studentbostäder i bolagets nyproducerade fastighet Ankarstocken 27 i centrala Norrköping
 • SBS erhåller godkännande från obligationsinnehavare för ändring av obligationsvillkoren
 • SBS erhåller statligt investeringsstöd om 44 MSEK för nybyggnation av Ankarstocken 27 i Norrköping
 • SBS offentliggör genomförd företrädesemission vilket tillfört 331 MSEK före emissionskostnader

Utvalda väsentliga händelser efter perioden

 • SBS erhåller förslag gällande ny styrelse från tre större aktieägare
 • Förvaltningsrätten beslutar att avslå bolagets överklagande i förhållande till redovisad mervärdesskatt
 • SBS beslutar på extra bolagsstämma om att ersätta befintlig styrelse genom nyval av Leiv Synnes, Charlotte Axelsson, Tomas Lifvendahl och Amir Gal. Tomas Lifvendahl väljs till ny styrelseordförande


För ytterligare information, vänligen kontakta
Rebecka Eidenert, VD Studentbostäder i Norden
rebecka.eidenert@sbsstudent.se
+46 (0)70 786 54 54

Certified Adviser
FNCA Sweden AB

Om Studentbostäder i Norden
SBS äger, förvaltar och utvecklar studentbostäder i långsiktiga partnerskap med kommuner, regioner och högskolor. Vi erbjuder prisvärda studentboenden av hög kvalitet och en helt digitaliserad hyreshantering. Vår ambition är att bli Nordens ledande studentbostadsbolag och det givna valet för studenter på väg mot sitt drömyrke.