För investerare

Studentbostäder i Norden AB presenterar bokslutskommuniké för 2022

Studentbostäder i Norden AB (publ) (”SBS”) publicerar i dag sin bokslutskommuniké för 2022. Koncernens intäkter har ökat med 26 procent under året och förvaltningsresultatet uppgår till 55 MSEK.

– Trots en turbulent period i vår omvärld ökar vårt förvaltningsresultat kraftigt jämfört med tidigare år. Vi kommer att fortsätta att expandera under 2023 och fokusera på det vi gör bäst: att möta det stora behovet av moderna, prisvärda och hållbara studentbostäder i Sverige och resten av Norden, säger Rebecka Eidenert, VD för Studentbostäder i Norden.

Rapporten finns tillgänglig som bifogat dokument samt på bolagets hemsida, www.sbsstudent.se.

Länk till rapporten: Studentbostäder i Norden AB bokslutskommuniké 2022

Nedan följer en sammanfattning av rapporten:

Perioden januari–december 2022

  • Koncernens intäkter uppgick till 294 MSEK (234)
  • Driftsöverskottet uppgick till 170 MSEK (131)
  • Överskottsgraden uppgick till 58 (56)
  • Förvaltningsresultatet uppgick till 55 MSEK (14)
  • Långsiktigt substansvärde per aktie uppgick till 10,46 SEK (10,27)

Utvalda väsentliga händelser oktober–december

  • Erhållit beslut och utbetalning av statligt investeringsstöd om totalt 68 MSEK för 288 studentbostäder (etapp ett, två och tre) för projektet Vikingen 1 i Jönköping.
  • Slutfört förvärv av Engvej i Köpenhamn genom tillträde av ytterligare 290 studentbostäder.
  • Nominerats till Studentbostadspriset 2022 för projektet Campus Träbyn.


För ytterligare information, vänligen kontakta:
Rebecka Eidenert, VD Studentbostäder i Norden
rebecka.eidenert@sbsstudent.se
+46 (0)70 786 54 54

Certified Adviser
FNCA Sweden AB
Box 5807
102 48 Stockholm, Sverige
info@fnca.se
www.fnca.se