För investerare

Studentbostäder i Norden AB påbörjar nyproduktion av totalt 1043 studentbostäder i Stockholm

Studentbostäder i Norden AB (publ) (”SBS”) genom dotterbolag, har tecknat entreprenadavtal med Ride Entreprenad AB. Avtalet innebär en totalentreprenad att uppföra nybyggnation av 1043 studentbostäder med lokaler och gemensamhetsutrymmen i bottenplan. De nya husen planeras att byggas i etapper och vara färdigställda till hösterminen 2023 och 2024.

Fastigheterna Ferdinand 14 och 15, ligger vid Bromstensvägen/Nekvägen i centrala Spånga och byggnationen omfattar i sin helhet ca 20 400 kvm BOA och ca 600 kvm BIA (gemensamhetslokaler). Bostäderna kommer att ha en snittstorlek om ca 20 kvm. Avtalet är villkorat av finansiering som beräknas vara på plats under mars 2022.

Projektet och området är unikt och helt utformat efter studenternas behov och krav. Området kommer bestå av moderna yteffektiva studentbostäder med eget kök och badrum, med fokus på gemensamma utrymmen för att öka studenternas välmående. Studenterna kommer att kunna nyttja en stor lobby som har möjlighet för studier och föreläsningar, flera större kök där man kan laga mat tillsammans, biorum, poddbås, gym, närlivs och även en egen paddelbana på innegården.

-”Vi är stolta över att få vara en del av detta nyproduktionsprojekt. Projektet visar vår förmåga och kommer bli ett rejält lyft för Bromstensstaden och flera generationer av studenter då vi nu tillsammans med SBS utvecklar ett helt nytt campus. Därtill fördjupar vi vårt redan existerande samarbete genom att samverka kring hållbarhet.”, säger Sebastian Schönström, VD Ride Group AB.

Ansökan om investeringsstöd samt energibonus har inlämnats till Boverket innan årsskiftet och byggnaderna ska certifieras enligt Green Building.

– ”Vi är verkligen glada över att kunna förverkliga detta unika projekt med över 1000 nya studentbostäder i Stockholm och detta redan inom 2,5 år. När projektet står färdigt kommer det generera hyresintäkter om 56 miljoner per år. Det här projektet avspeglar vår affärsplan genom att vi växer ytterligare där studentbostadsbristen är som störst, samtidigt som vi närmar oss målet att bli Nordens ledande studentbostadsbolag.”, säger Rebecka Eidenert, VD Studentbostäder i Norden.

För ytterligare information kontakta:
Rebecka Eidenert, VD Studentbostäder i Norden,
+46-70 786 54 54, rebecka.eidenert@sbsstudent.se
 
Certified Adviser
Mangold Fondkommission AB
(556585-1267) Box 55691
102 15 Stockholm
+46 8 503 015 50
www.mangold.se
CA@mangold.se