För investerare

Studentbostäder i Norden AB offentliggör årsredovisning och hållbarhetsrapport för 2022

Studentbostäder i Norden AB:s (publ) (”SBS”) årsredovisning och hållbarhetsrapport finns från och med i dag, den 14 april 2023, tillgänglig digitalt på bolagets hemsida, sbsstudent.se.

– Vi tittar tillbaka på ett starkt 2022. Uthyrningsgraden på 99 procent och ett förvaltningsresultat som ökat kraftigt jämfört med tidigare år är resultatet av ett fokuserat och ihärdigt arbete inom hela organisationen. Under året har vi också uppmärksammats för kvaliteten på våra fastigheter och insatser för att öka trivseln för studenterna, säger Rebecka Eidenert, VD på Studentbostäder i Norden.

Rapporten finns tillgänglig som bifogat dokument samt på bolagets hemsida, sbsstudent.se.

Länk till rapporten: Studentbostäder i Norden AB årsredovisning och hållbarhetsrapport 2022

Sammanfattning av rapporten:

  • Koncernens intäkter uppgick till 294 MSEK (234)
  • Driftsöverskottet uppgick till 170 MSEK (131)
  • Överskottsgraden uppgick till 58 (56)
  • Förvaltningsresultatet uppgick till 55 MSEK (14)
  • Långsiktigt substansvärde per aktie uppgick till 10,46 SEK (10,27)

Utvalda väsentliga händelser:

  • Inlett bygget av SBS största projekt hittills, 1 043 studentbostäder i Stockholm med gemenskap och fysisk aktivitet i fokus.
  • Slutfört förvärvet av Engvej i Köpenhamn med totalt 578 studentboenden. Lägenheterna försörjs av vindkraftsbaserad grön el för minskad klimatpåverkan.
  • Utvecklat samarbete med Stiftelsen Läxhjälpen för att fler elever i utanförskapsområden ska nå gymnasiebehörighet.
  • Det nybyggda projektet Träbyn i Jönköping uppmärksammas för den hållbara och innovativa arkitekturen, bland annat genom Studentbostadspriset och kommunens Stadsbyggnadspris.


För ytterligare information, vänligen kontakta:
Rebecka Eidenert, VD Studentbostäder i Norden
rebecka.eidenert@sbsstudent.se
+46 (0)70 786 54 54

Certified Adviser
FNCA Sweden AB
Box 5807
102 48 Stockholm, Sverige
Mail: info@fnca.se
www.fnca.se

Om Studentbostäder i Norden
SBS äger, förvaltar och utvecklar studentbostäder i långsiktiga partnerskap med kommuner, regioner och högskolor.
Vi erbjuder prisvärda studentboenden av hög kvalitet och en helt digitaliserad hyreshantering. Vår ambition är att bli Nordens ledande studentbostadsbolag och det givna valet för studenter på väg mot sitt drömyrke.