För investerare

Studentbostäder i Norden AB ingår hyresöverenskommelse för 1 043 nyproducerade studentbostäder i Stockholm

Studentbostäder i Norden AB (publ) (“SBS”) har ingått en hyresöverenskommelse med Stockholms Studenthyresgästers Förening ("SSF") gällande 1 043 nyproducerade studentbostäder i Stockholm. Bostäderna kommer att vara tillgängliga att söka genom SBS nationella bostadskö.

Överenskommelsen innebär att bruksvärdeshyran fastställts till en normhyra om 2 300 kronor per kvadratmeter exklusive el och varmvatten. Hyresnivån gäller i det fall investeringsstöd inte erhålls. För gällande hyresnivå beräknas projektets hyresvärde till 87 miljoner kronor årligen, vilket motsvarar en snitthyra på 4 264 kronor per kvadratmeter.

Lägenheterna kommer att finnas tillgängliga för allmänheten genom SBS nya nationella bostadskö. Med det nya kösystemet kan nuvarande och framtida studenter från 13 års ålder anmäla intresse för studentbostäder i 16 svenska städer genom en och samma köplats. Registrering till kön sker via SBS hemsida sbsstudent.se där det även går att anmäla intresse för lediga studentlägenheter.

Projektet förväntas att färdigställas i två etapper. Första etappens 531 studentbostäder står klara för inflytt till höstterminen 2023 och resterande lägenheter kommer stå klara vid terminsstart 2024. Uthyrningen av de nyproducerade studentbostäderna i Stockholm pågår.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Rebecka Eidenert, VD Studentbostäder i Norden
rebecka.eidenert@sbsstudent.se
+46 (0)70 786 54 54

Om Studentbostäder i Norden
SBS äger, förvaltar och utvecklar studentbostäder i långsiktiga partnerskap med kommuner, regioner och högskolor. Vi erbjuder prisvärda studentboenden av hög kvalitet och en helt digitaliserad hyreshantering. Vår ambition är att bli Nordens ledande studentbostadsbolag och det givna valet för studenter på väg mot sitt drömyrke.