För investerare

Studentbostäder i Norden AB har beviljats finansiering för nyproduktion av totalt 1 043 studentbostäder i Stockholm

Den 22 februari 2022 offentliggjorde Studentbostäder i Norden (publ) (”SBS”) att de, genom dotterbolag, har tecknat entreprenadavtal om nybyggnation av 1 043 studentbostäder i Spånga. Avtalet var villkorat av att SBS skulle erhålla finansiering av projektet, vilket nu är uppfyllt.

De nya husen planeras att byggas i etapper och vara färdigställda till hösterminen 2023 samt 2024. SBS har nu beviljats finansiering för hela projektet och därmed uppfyllt villkoret i avtalet med Ride Group AB.

Fastigheterna Ferdinand 14 och 15 ligger vid Bromstensvägen/Nekvägen i centrala Spånga. Byggnationen omfattar i sin helhet ca 20 400 kvm BOA och ca 600 kvm BIA (gemensamhetslokaler). Bostäderna kommer att ha en snittstorlek om ca 20 kvm.

Projektet kommer att bestå av moderna yteffektiva studentbostäder med eget kök och badrum, med fokus på gemensamma utrymmen för att öka studenternas välmående. På området kommer studenterna kunna nyttja en stor lobby med möjlighet för studier eller föreläsningar. Det kommer finnas tillgång till större kök där hyresgästerna kan laga mat tillsammans. Även faciliteter så som biorum, poddbås, gym, närlivs och paddelbana ute på gården kommer att erbjudas. När projektet står färdigt kommer det generera hyresintäkter om 56 miljoner per år.

Ansökan om investeringsstöd samt energibonus har inlämnats till Boverket innan årsskiftet och byggnaderna ska certifieras enligt Green Building.

För ytterligare information kontakta:
Rebecka Eidenert, VD Studentbostäder i Norden,
+46-70 786 54 54, rebecka.eidenert@sbsstudent.se
 
Certified Adviser
Mangold Fondkommission AB
(556585-1267) Box 55691
102 15 Stockholm
+46 8 503 015 50
www.mangold.se
CA@mangold.se