För investerare

Studentbostäder i Norden AB har beviljats bygglov för 202 bostäder i centrala Norrköping med förväntad byggstart innan årsskiftet

Studentbostäder i Norden AB (publ) (”SBS”) har beviljats bygglov för 202 bostäder i citynära stadsdel i studentstaden Norrköping. Bygglovet väntas vinna laga kraft under oktober månad. Utöver bostäder planeras ett antal lokaler mot gatan för att främja stadslivet.

Totalt omfattar projektet totalt 6 837 kvm BTA, varav 4 073 kvm BOA och 490 kvm LOA. Bostäderna kommer att ha en snittstorlek på ca 20 kvm. Det kommer även byggas en gemensam takterrass samt uteplats på gården. Projektet har planerad byggstart vid årsskiftet 2021/2022 och förväntas färdigställas runt årsskiftet 2022/2023.

SBS planerar att ansöka om investeringsstöd samt energibonus för projektet för att ha möjlighet att erbjuda energieffektiva hus med en hyra som alla studenter kan betala. Projektet ligger i centrala Norrköping med närhet till service, shopping, restauranger och bra kommunikationer.

Norrköping är Sveriges nionde största stad och är idag en omtyckt studieort och studentstad. Norrköping är en stad i förvandling och kommunens vision och mål för staden 2035 är 175 000 invånare. Även som studentstad ska Norrköping fortsätta att växa och utvecklas, attrahera fler studenter och få fler att stanna kvar och arbeta i regionen. Kommunens vision och mål för staden 2035 är 10 000 studenter.

– Vi har en projektportfölj om ca 2 500 nya studentbostäder som vi nu ska förverkliga. Det här projektet är helt i linje med vårt mål att erbjuda prisvärda bostäder med hög standard anpassade efter dagens studenters behov och krav, samtidigt som vi levererar avkastning till våra aktieägare. Att kunna starta byggnationen i Norrköping innan årsskiftet visar att vi håller tempot både genom transaktioner och projektutveckling. ", kommenterar Rebecka Eidenert, VD Studentbostäder i Norden.