För investerare

Studentbostäder i Norden AB har avtalat om att ej tillträda tidigare kommunicerat förvärv av ett nyproduktionsprojekt med 173 studentbostäder i Köpenhamn

Studentbostäder i Norden AB (publ) (“SBS”) kommunicerade genom pressmeddelande den 14 april 2022 förvärv av fastigheten Englandsvej 51 i Köpenhamn med 173 studentbostäder. SBS har i dag avtalat om att ej tillträda fastigheten. De 173 studentlägenheter som skulle tillträdas i december 2023 är ännu ej färdigställda och SBS har i dag avtalat om att erhålla en kompensation från säljarna för att täcka transaktionskostnader hänförliga till affären och kommer därmed inte att tillträda fastigheten vid färdigställandet.

SBS har i och med undertecknandet av avtalet släppt de garantier som tidigare avtalats och genom kompensationen finns inget skadeståndsanspråk från någon part.
 
Plesner har varit legala rådgivare till SBS i transaktionen.
 
För ytterligare information kontakta
Rebecka Eidenert, VD Studentbostäder i Norden,
+46-70 786 54 54
rebecka.eidenert@sbsstudent.se

Certified Adviser
FNCA Sweden AB
 
Om Studentbostäder i Norden
SBS äger, förvaltar och utvecklar studentbostäder i långsiktiga partnerskap med kommuner, regioner och högskolor. Vi erbjuder prisvärda studentboenden av hög kvalitet och en helt digitaliserad hyreshantering. Vår ambition är att bli Nordens ledande studentbostadsbolag och det givna valet för studenter på väg mot sitt drömyrke.