För investerare

Studentbostäder i Norden AB erhåller statligt investeringsstöd för studentbostäder i Jönköping, etapp 4

Under kvartal 1 2020 ansökte Studentbostäder i Norden AB om statligt investeringsstöd på totalt 101 581 198 SEK för byggnation av 407 studentbostäder i Jönköping.

Bolaget har den 13 februari 2023 erhållit beslut och utbetalning om 33 709 672 SEK vilket avser 131 studentbostäder (etapp 4).

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Rebecka Eidenert, VD Studentbostäder i Norden
rebecka.eidenert@sbsstudent.se
+46 (0)70 786 54 54

Certified Adviser
FNCA Sweden AB
Box 5807
102 48 Stockholm, Sverige
08-528 00 399
info@fnca.se
www.fnca.se