För investerare

Studentbostäder i Norden AB erhåller statligt investeringsstöd för studentbostäder i Jönköping, etapp 3

Under kvartal 1 2020 ansökte Studentbostäder i Norden AB (publ) (“SBS”) om statligt investeringsstöd på totalt 101 581 198 SEK för byggnation av 407 studentbostäder i Jönköping.

Bolaget har den 4 november 2022 erhållit beslut och utbetalning om 25 798 762 SEK vilket avser 99 studentbostäder (etapp 3). Ansökan om investeringsstöd för den sista etappen är under beredning för beslut hos Länsstyrelsen Jönköping. 
   
För ytterligare information, vänligen kontakta: 
Rebecka Eidenert, VD Studentbostäder i Norden 
rebecka.eidenert@sbsstudent.se 
+46 (0)70 786 54 54 
 
Certified Adviser 
FNCA Sweden AB 
Box 5807 
102 48 Stockholm, Sverige 
08-528 00 399 
info@fnca.se 
www.fnca.se