För investerare

Studentbostäder i Norden AB emitterar ett seniort icke-säkerställt hållbart obligationslån om 100 MSEK

EJ FÖR DISTRIBUTION I ELLER TILL, ELLER TILL NÅGON PERSON SOM BEFINNER SIG I ELLER ÄR BOSATT I USA, DESS TERRITORIUM OCH BESITTNINGAR (INKLUSIVE PUERTO RICO, DE AMERIKANSKA JUNGFRUÖARNA, GUAM, AMERIKANSKA SAMOA, WAKEÖARNA, NORDMARIANERNA, VARJE DELSTAT I USA OCH DISTRICT OF COLUMBIA) ELLER TILL NÅGON AMERIKANSK PERSON (U.S. PERSON, SÅSOM DEFINIERATS I REGULATION S I UNITED STATES SECURITIES ACT OF 1933, I DESS NUVARANDE LYDELSE) ELLER NÅGON JURISDIKTION DÄR UTGIVANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION AV DETTA DOKUMENT ÄR FÖRBJUDET ENLIGT LAG. DISTRIBUTION AV DETTA DOKUMENT KAN STRIDA MOT LAG I VISSA JURISDIKTIONER (I SYNNERHET USA OCH STORBRITANNIEN).

Studentbostäder i Norden AB (publ) ("Bolaget" eller "SBS") har emitterat ytterligare icke-säkerställda hållbara obligationer om 100 MSEK. Köparen av obligationerna är en stor nordisk institutionell hållbar investerare som tidigare inte har investera i SBS obligationer. Obligationerna emitterades under Bolagets utestående obligationslån 2021/2024 med ISIN: SE0015960802 med ett totalt ramverk om 1 000 MSEK (”Obligationslånet”). Efter emissionen kommer därmed totalt 600 MSEK under Obligationslånet att ha utnyttjats.

Obligationerna emitterades till en överkurs på ett pris som motsvarar cirka 3 månader STIBOR +475 baspunkter. SBS avser att ansöka om upptagande till handel av de nya obligationerna på Nasdaq Stockholms företagsobligationslista för hållbara obligationer.

– Vi är stolta över att kunna utöka Obligationslånet med 100 MSEK till en av Nordens största institutioner. Genom utökningen kan vi fortsätta vår hållbara tillväxtresa, kommenterar Rebecka Eidenert, VD Studentbostäder i Norden.

Arctic Securities har varit finansiell rådgivare till SBS i obligationsemissionen och Advokatfirman Vinge har varit legal rådgivare till SBS.

För ytterligare information, kontakta: Rebecka Eidenert, VD Studentbostäder i Norden,
+46-70 786 54 54, rebecka.eidenert@sbsstudent.se

Certified Adviser
Mangold Fondkommission AB
(556585-1267) Box 55691
102 15 Stockholm
+46 8 503 015 50
www.mangold.se
CA@mangold.se