För investerare

Stabiliseringsmeddelande och slutligt utfall i noteringen av Prime Livings stamaktier på Nasdaq First North Premier

Stabiliseringsperioden i samband med noteringen av stamaktierna i Prime Living AB (publ) ("Prime Living") inleddes den 12 juni 2015 och avslutades den 10 juli 2015. Under den perioden har stabiliseringsförvärv skett av totalt 516 864 stamaktier. Samtliga stabiliseringstransaktioner genomfördes inom prisintervallet 44-50 SEK. Stabiliseringsperioden har nu avslutats och inga ytterligare stabiliseringstransaktioner kommer att genomföras.

Intervall per dag
12 juni 2015: 49 SEK – 50 SEK
15 juni 2015: 48 SEK – 49,5 SEK
16 juni 2015: 46,5 SEK – 47,9 SEK
17 juni 2015: 46,5 SEK – 47 SEK
18 juni 2015: 44,5 SEK – 46,5 SEK
22 juni 2015: 44 SEK – 44,5 SEK
23 juni 2015: 45 SEK – 45,5 SEK
24 juni 2015: 45 SEK – 46 SEK
25 juni 2015: 45 SEK – 45 SEK
29 juni 2015: 44 SEK – 45 SEK
30 juni 2015: 45 SEK – 45 SEK
1 juli 2015: 45 SEK – 45 SEK
3 juli 2015: 45 SEK – 45 SEK
6 juli 2015: 45 SEK – 45,7 SEK
7 juli 2015: 44,5 SEK – 45 SEK
8 juli 2015: 45 SEK – 45 SEK
9 juli 2015: 44,8 SEK – 45 SEK
10 juli 2015: 44,5 SEK – 45 SEK

Totalt har ABG Sundal Collier genomfört aktieköp av 516 864 stamaktier under stabiliseringsperioden medan totalt 4 875 stamaktier har tagits i anspråk inom ramen för övertilldelningsoptionen. Detta innebär att det totala erbjudandet i samband med noteringen av Prime Livings stamaktier på Nasdaq First North Premier har utgjorts av 3 004 875 nyemitterade aktier medan 478 261 stamaktier såldes av bolagets existerande aktieägare.

Efter registrering av de 4 875 stamaktierna, som har lånats av bolagets existerande aktieägare och som kommer att återlämnas så snart registrering har skett hos Bolagsverket, har Prime Living totalt 13 549 615 stamaktier. ABG Sundal Collier var Sole Manager och Bookrunner i samband med noteringen.

17 juli 2015

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Jan Severa, VD, +46 (0) 708 458 133
jan.severa@primeliving.se
www.primeliving.se

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
Prime Living Pressrelease 2015-07-17.pdf

Om Prime Living
Prime Living utvecklar lönsamma studentbostäder i den nordiska marknaden med ett unikt koncept som ger kortare produktionstider och lägre kostnader. Bolaget äger och förvaltar långsiktigt samtliga lägenheter som produceras. Bostäderna består av prefabricerade bostadsmoduler som tillverkas på fabrik i Kina, transporteras och monteras på plats i Sverige. Idag förvaltar Prime Living 344 lägenheter på tre orter och har ytterligare cirka 3 100 lägenheter i pågående och planerad produktion under de kommande fyra åren i Stockholmsområdet, Göteborg, Öresundsområdet och Karlstad. Prime Living har option att förvärva 66,65 procent av Modular Living AB.

Certified Adviser
Mangold Fondkommission AB (556585-1267)
Box 55691 
102 15 Stockholm
+46 8 503 015 50
www.mangold.se

Filer för nedladdning