För investerare

Sista dag för handel i Prime Livings teckningsoptioner TO 1 den 27 oktober 2016

Prime Living AB (publ) ("Prime Living") utfärdade i november 2014 ett teckningsoptionsprogram om 1 300 000 teckningsoptioner, där en (1) teckningsoption ger rätten att teckna en (1) ny aktie för 27 SEK ("TO 1"). Optionerna har sedan den 12 juni 2015 varit upptagna till handel på Nasdaq First North under kortnamnet Prime TO 1.

Perioden för anmälan om nyteckning av aktier i Prime Living med stöd av TO 1 löper till och med den 31 oktober 2016.

I samband med att möjligheten att utnyttja teckningsoptionerna upphör kommer även handeln i TO 1 att avslutas. Sista dag för handel i TO 1 kommer att vara den 27 oktober 2016.

Som ett led i att handeln i TO 1 avslutas så har även Prime Living och bolagets likviditetsgarant avseende optionerna, ABG Sundal Collier, kommit överens om att likviditetsgaranti-arrangemanget skall upphöra i samband med att handeln i optionerna avslutas.

07 oktober 2016

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Jan Severa, VD, +46 (0) 708 458 133
jan.severa@primeliving.se
www.primeliving.se

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
Prime Living Pressrelease 2016-10-07.pdf

Om Prime Living
Prime Living utvecklar lönsamma studentbostäder i den nordiska marknaden med ett unikt koncept som ger kortare produktionstider och lägre kostnader. Bolaget äger och förvaltar långsiktigt samtliga lägenheter som produceras. Bostäderna består av prefabricerade bostadsmoduler som tillverkas på fabrik i Kina, transporteras och monteras på plats i Sverige. Idag förvaltar Prime Living 760 lägenheter på fyra orter och har ytterligare cirka 2 300 lägenheter i pågående och planerad produktion under de kommande fyra åren i Stockholmsområdet, Göteborg, Öresundsområdet och Karlstad.

Certified Adviser
Mangold Fondkommission AB (556585-1267)
Box 55691
102 15 Stockholm
+46 8 503 015 50
www.mangold.se

Filer för nedladdning