För investerare

SBS och Arctic Securities i nytt samarbete för att starta ytterligare en SBS-klass med Läxhjälpen i Malmö

Studentbostäder i Norden AB (publ) (”SBS”) och Arctic Securities samarbete och stöd möjliggör att Läxhjälpen kan starta en ny klass i Malmö. Stiftelsen Läxhjälpen bedriver ett riktat och resultatfokuserat läxhjälpsprogram för elever som riskerar att inte klara skolan, så att de når gymnasiebehörighet och får självförtroende inför framtiden.

Idag är det fortfarande en stor andel som inte kvalificerar sig till ett gymnasieprogram. Läxhjälpen samarbetar därför med olika företag, kommuner och skolor på lokal nivå för att specifikt stötta elever i högstadieskolor som ligger under det nationella snittet resultatmässigt. Eleverna som deltar i Läxhjälpsprogrammet får läxhjälp av anställda högskolestudenter.

Som partner till Läxhjälpen ges möjligheten att verka på en lokal nivå och i specifika skolor. Genom samarbetet får man en regelbunden återkoppling om utvecklingen för eleverna, som skapar ett tydligt engagemang och betydelse för företagen som är med.

” Vi vill framöver utöka hela vårt hållbarhetsarbete, både miljömässigt och socialt. Genom att göra detta med våra samarbetspartners kan vi göra ännu större skillnad mot om vi står helt själva. För oss är det viktigt att alla når gymnasiekompetens, så eleven själv får friheten att besluta över sin egen framtid” säger Rebecka Eidenert, VD på SBS.

Mads Syversen, VD för Arctic Securities kommentarer samarbetet:
"Vi letar ständigt efter aktiviteter som gör verklig skillnad och speciellt för kommande generationer och skolelever. SBS tänker större och bjuder in oss i deras hållbarhetsarbete för att kunna uppnå en större påverkan i samhället, vilket gör att vi vill delta. Att hjälpa fler att nå gymnasiebehörighet som skapar fler valmöjligheter i livet, känns bra och speciellt med en så inarbetad organisation som Stiftelsen Läxhjälpen."

För ytterligare information kontakta:
Rebecka Eidenert, VD Studentbostäder i Norden,
+46-70 786 54 54, rebecka.eidenert@sbsstudent.se