För investerare

Rättelse gällande halvårsrapport i Prime Living 2016

I halvårsrapporten som publicerades den 25 augusti 2016 angavs det på sidan 3 att uthyrningsbar boyta uppgick till 15 236 kvadratmeter per den 30 juni 2016. Korrekt uthyrningsbar boyta uppgick till 18 052 kvadratmeter per den 30 juni 2016.

En rättad version av halvårsrapporten har bilagts till detta pressmeddelande och både halvårsrapporten och pressmeddelandet finns på vår hemsida: www.primeliving.se.

31 augusti 2016

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Jan Severa, VD, +46 (0) 708 458 133
jan.severa@primeliving.se
www.primeliving.se

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
Prime Living Pressrelease 2016-08-31.pdf
Prime Living Delarsrapport 2016 Q2 just.pdf

Denna information är sådan information som Prime Living AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 31 augusti 2016 kl. 10:00 CET.

Om Prime Living
Prime Living utvecklar lönsamma studentbostäder i den nordiska marknaden med ett unikt koncept som ger kortare produktionstider och lägre kostnader. Bolaget äger och förvaltar långsiktigt samtliga lägenheter som produceras. Bostäderna består av prefabricerade bostadsmoduler som tillverkas på fabrik i Kina, transporteras och monteras på plats i Sverige. Idag förvaltar Prime Living 760 lägenheter på fyra orter och har ytterligare cirka 2 300 lägenheter i pågående och planerad produktion under de kommande fyra åren i Stockholmsområdet, Göteborg, Öresundsområdet och Karlstad.

Certified Adviser
Mangold Fondkommission AB (556585-1267)
Box 55691
102 15 Stockholm
+46 8 503 015 50
www.mangold.se

Filer för nedladdning