För investerare

Rättelse av skrivfel avseende skriftligt förfarande i Prime Livings icke säkerställda obligation (ISIN SE0009806383)

Prime Living informerar härmed om att en rättelse avseende ett tidigare skrivfel har genomförts i dokumentationen gällande lånefinansieringen i bilagan till det pågående skriftliga förfarandet. För ytterligare information avseende rättelsen, vänligen se "Notice of clarification to Notice of Written Procedure for senior unsecured bonds issued by Prime Living AB (publ)" som tillhandahålls av Intertrust på följande länk:

https://www.intertrustgroup.com/our-services/capital-markets-services/bonds/bond-news/2019/pl_notification_clarification_20180110 

Prime Living instruerade den 21 december 2018 Intertrust att inleda ett skriftligt förfarande rörande bolagets icke säkerställda obligation (ISIN SE0009806383) med syfte att justera obligationsvillkoren för att tillåta bolaget att ta upp kortfristig lånefinansiering och under en begränsad period avstå från att rapportera kovenanter samt rulla upp räntebetalningar.

11 januari 2019

Informationen lämnades för offentliggörande den 2019-01-11 kl. 13:55 CET.

För ytterligare information kontakta:
Hans Sandén, VD och Koncernchef
+46 708 73 94 96
hans.sanden@primeliving.se 

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
Prime Living Pressrelease 2019-01-11.pdf

Om Prime Living

Prime Living utvecklar lönsamma studentbostäder med ett unikt koncept som ger kortare produktionstider och lägre kostnader. Bolaget äger och förvaltar långsiktigt samtliga lägenheter som produceras. Bostäderna består av prefabricerade bostadsmoduler som tillverkas på fabrik i Kina, transporteras och monteras på plats i Sverige. Idag förvaltar Prime Living 1 178 lägenheter på fem orter.

Certified Adviser

Mangold Fondkommission AB (556585-1267)
Box 55691
102 15 Stockholm
+46 8 503 015 50
www.mangold.se