För investerare

Rättelse av pressmeddelande “Prime Living AB (publ): erhåller godkännande om att ändra villkoren för sina obligationslån” från 2019-11-21

I textversionen av gårdagens pressmeddelande saknades informationen om det procentuella utfallet av omröstningarna vid de tre obligationernas skriftliga förfarande. Denna har nu korrigerats hos Bequoted. PDF-versionen har hela tiden varit korrekt.

Informationen lämnades för offentliggörande den 22 november 2019 kl. 11:00 CET

För ytterligare information kontakta:

Lars Wikström, VD Prime Living, +46-733-44 22 55, lars.wikstrom@primeliving.se

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
Prime Living Pressrelease 2019-11-22.pdf

Om Prime Living

Prime Living utvecklar student och ungdomsbostäder med ett unikt koncept som ger kortare produktionstider och lägre kostnader. Bolaget äger och förvaltar långsiktigt samtliga lägenheter som produceras. Bostäderna består av prefabricerade bostadsmoduler. Idag förvaltar Prime Living 1 038 lägenheter på fyra orter.

Certified Adviser

Mangold Fondkommission AB (556585-1267)
Box 55691
102 15 Stockholm
+46 8 503 015 50
www.mangold.se
CA@mangold.se