För investerare

Prime Livings vVD Ola Wengberg lämnar sin tjänst 2017-05-30 och föreslås kvarstå i styrelsen som arbetande ledamot

Ola Wengberg kommer att lämna sin tjänst som vVD per den sista maj 2017 och som tidigare kommunicerats har valberedningen i Prime Living AB föreslagit att Ola Wengberg skall kvarstå som ledamot i Prime Living och som sådan arbeta med av styrelsen nominerade uppdrag. Jan Severa (tidigare VD) föreslås som meddelats tidigare att bli arbetande styrelseordförande och avsikten är att den tidigare kompetens och erfarenhet som Prime Livings ledarduo samlat på sig sedan grundandet av bolaget 2009 skall kvarstå i bolaget.

"Det är mycket viktigt med kontinuitet nu när bolaget är mitt i ett skede av internationell expansion, det krävs en styrelse med både börserfarenhet och kunskap om bolaget och detta uppfyller Ola Wengberg." säger styrelseordförande Jan-Erik Karström. 

"Jag hoppas kunna stödja bolaget i strategiska frågor, listbyte och internationell expansion" säger Ola Wengberg. 

2 maj 2017

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Jan-Erik Karström, styrelseordförande, +46 (0) 703 000 003
jekarstrom@gmail.com
www.primeliving.se

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
Prime Living Pressrelease 2017-05-02.pdf

Denna information är sådan information som Prime Living AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande den 2 maj 2017 kl. 08:30 CET 

Om Prime Living
Prime Living utvecklar lönsamma studentbostäder i den nordiska marknaden med ett unikt koncept som ger kortare produktionstider och lägre kostnader. Bolaget äger och förvaltar långsiktigt samtliga lägenheter som produceras. Bostäderna består av prefabricerade bostadsmoduler som tillverkas på fabrik i Kina, transporteras och monteras på plats i Sverige. Idag förvaltar Prime Living 840 lägenheter på fyra orter och har ytterligare cirka 2 400 lägenheter i pågående och planerad produktion under de kommande fyra åren i Stockholmsområdet, Göteborg, Öresundsområdet och Karlstad samt på Irland.

Certified Adviser
Mangold Fondkommission AB (556585-1267)
Box 55691
102 15 Stockholm
+46 8 503 015 50
www.mangold.se

Filer för nedladdning