För investerare

Prime Livings tilldelning vid Stockholms läns landsting upphandling av hyresmoduler för tillfälligt boende i Stockholms kommun har ej överklagats

Som pressmeddelats den 2020-03-25 innebär tilldelningen att Prime Living (PL) och Stockholms läns landsting (SLL) skall skriva ramavtal angående tillfälligt boende i samband med utbyggnationen av Stockholms tunnelbana. Överklagandetiden har nu gått ut och ramavtal kommer skrivas under den närmaste tiden.

Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 6 april 2020 kl. 16:35 CET.

Stockholm den 6 april 2020

För ytterligare information kontakta:

Lars Wikström, VD Prime Living, +46-733-44 22 55, lars.wikstrom@primeliving.se

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
Prime Living Pressrelease 2020-04-06.pdf

Om Prime Living
Prime Living utvecklar student och ungdomsbostäder med ett koncept som ger kortare produktionstider och lägre kostnader. Bolaget äger och förvaltar långsiktigt samtliga lägenheter som produceras. Bostäderna består av prefabricerade bostadsmoduler. Idag förvaltar Prime Living 1 038 lägenheter på fyra orter.

Certified Adviser
Mangold Fondkommission AB (556585-1267)
Box 55691
102 15 Stockholm
+46 8 503 015 50
www.mangold.se
CA@mangold.se