För investerare

Prime Livings kommentarer till inslag i Uppdrag Granskning, SVT 2017-08-23

Med anledning av inslaget i Uppdrag Granskning på SVT under tisdagen vill vi tydliggöra vad som gäller i våra projekt.

Prime Living arbetar med tydliga riktlinjer och regler för kontrakterade entreprenörer. Dessa riktlinjer och krav är framtagna av Sveriges Byggindustrier och regleras genom branschavtal och tecknade entreprenadkontrakt. De entreprenörer som finns på arbetsplatsen i Spånga är kontrollerade och uppfyller dessa riktlinjer och krav.

Prime Living för en kontinuerlig dialog och samarbetar med Byggnads och har tillsammans arbetat fram säkerhetsrutiner som ska säkerställa att oegentligheter inte förkommer på våra byggarbetsplatser.

Vad som inte framgick i reportaget är att vi enligt lagkrav har en digital personalliggare för ID06 som ständigt ligger uppkopplad mot skatteverket (SKV) och Arbetsmiljöverket. Även huvud- skyddsombudet har tillgång till personalliggaren.

I personalliggaren på arbetsplatsen måste all personal legitimera sig med ID06 och i denna finns en förteckning över samtliga personal som är verksamma på byggarbetsplatsen samt när de börjar respektive slutar varje arbetspass. All personal loggar in i personalliggaren och eventuellt ej godkända blir omgående avvisade från arbetsplatsen. Syftet med denna är att motverka svartarbete och därmed främja en sundare konkurrens i byggbranschen.

Vid ID06-kontroll 2017-08-09 tillsammans med Byggnads påträffades en person som inte överensstämde med presenterat id. Denna person avvisades och incidenten påtalades för berörd arbetsgivare.

Vid ID06-kontroll 2017-08-16 tillhörde alla personer som fanns inloggade i systemet kontrakterade entreprenörer. Vi kontrollerade då även att dessa uppfyller våra riktlinjer och krav. Denna information har även skickats till SVT vilket också nämndes i slutet av inslaget.

Även säkerheten på byggarbetsplatsen ifrågasattes i reportaget och de påpekanden som huvudskyddsombud hade kunde åtgärdas omedelbart utan några konsekvenser för byggnationen.

Prime Living stöder användningen av ID06-systemet och välkomnar granskningar av hur systemet används. Vi strävar ständigt för att tillgodose en säker och god arbetsmiljö för all involverad personal inom våra projekt och med de rutiner vi har så följer vi de lagar och förordningar som gäller inom branschen.

25 augusti 2017

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Magnus Dahlberg, VD Prime Living Industries AB, +46 (0) 730 20 02 88
magnus.dahlberg@plindustries.se
www.primeliving.se

Ingvor Sundbom, VD och Koncernchef, +46 (0) 707 88 66 50
ingvor.sundbom@primeliving.se
www.primeliving.se

Jan Severa, Styrelseordförande, +46 (0) 708 45 81 33
jan.severa@primeliving.se
www.primeliving.se

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
Prime Living Pressrelease 2017-08-25.pdf

Om Prime Living
Prime Living utvecklar lönsamma studentbostäder med ett unikt koncept som ger kortare produktionstider och lägre kostnader. Bolaget äger och förvaltar långsiktigt samtliga lägenheter som produceras. Bostäderna består av prefabricerade bostadsmoduler som tillverkas på fabrik i Kina, transporteras och monteras på plats i Sverige. Idag förvaltar Prime Living 1 096 lägenheter på fyra orter och har ytterligare cirka 3 000 lägenheter i pågående och planerad produktion under de kommande fyra åren i Stockholmsområdet, Göteborg, Öresundsområdet och Karlstad samt på Irland.

Certified Adviser

Mangold Fondkommission AB (556585-1267)
Box 55691
102 15 Stockholm
+46 8 503 015 50
www.mangold.se

Filer för nedladdning