För investerare

Prime Livings huvudägare Amun Holding AB säljer 1 170 000 stamaktier i Prime Living AB (publ) till ett antal långsiktiga investerare såsom UMR Invest vars ägare Ulf Rosberg tar plats som adjungerad styrelseledamot

Försäljningen skedde till ett pris av 69 kronor per aktie, totalt 80 730 000 kronor fördelade på sex investerare där UMR Invest står för 738 729 aktier och LMK Venture Partners för 217 391 aktier. Styrelsen har beslutat att Ulf Rosberg skall vara adjungerad styrelseledamot fram till nästa bolagsstämma.

"Vi är mycket glada att kunna hälsa Ulf Rosberg välkommen såsom investerare och adjungerad styrelseledamot i Prime Living AB. Ulf är en mycket välkänd investerare i svenska industrier, och kommer att tillföra kompetens, kunskap och erfarenhet", säger Jan-Erik Karström ordförande i Prime Livings styrelse.

"Det skall bli oerhört spännande att utifrån en styrelseroll aktivt jobba tillsammans med ledningen i Prime Living. Bolagets affärsidé att kostnadseffektivt bygga studentlägenheter på attraktiva orter fyller ett stort behov i marknaden. I ett nästa steg är expansionsmöjligheterna stora, jag hoppas kunna bidra till dessa" säger Ulf Rosberg

"Vi vill som största ägare sprida ägandet där Ulf Rosberg har köpt ca 5% av bolagets aktier. Vi kvarstår som långsiktiga ägare och välkomnar Ulf som adjungerad styrelseledamot och ser fram emot att tillsammans utveckla Prime Livings verksamhet." säger Jan Severa, Amun Holding AB

Amun Holding har efter försäljningen ca 23,5% av antalet aktier motsvarande ca 25,5% av rösterna i bolaget.

Kort om Ulf Rosberg:

Ulf Rosberg är född 1965. Han arbetar på Nordic Capital sedan 1994 och har idag en roll som Senior Advisor till fonden. Ulf har under sin tid på Nordic Capital varit styrelseledamot i bl a följande bolag; Ahlsell, Nefab, Thule Group, FinnvedenBulten, Mölnlycke Health Care och Bufab. Han har tidigare erfarenhet från SEB Corporate Finance 1990-92 samt Leimdörfer & Partners 1992-94.

27 maj 2016

För ytterligare information, besök www.primeliving.se eller kontakta:
Jan Severa, VD, +46 (0) 708 458 133
jan.severa@primeliving.se
www.primeliving.se

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
Prime Living Pressrelease 2016-05-27.pdf

Om Prime Living
Prime Living utvecklar lönsamma studentbostäder i den nordiska marknaden med ett unikt koncept som ger kortare produktionstider och lägre kostnader. Bolaget äger och förvaltar långsiktigt samtliga lägenheter som produceras. Bostäderna består av prefabricerade bostadsmoduler som tillverkas på fabrik i Kina, transporteras och monteras på plats i Sverige. Idag förvaltar Prime Living 632 lägenheter på fyra orter och har ytterligare cirka 2 500 lägenheter i pågående och planerad produktion under de kommande fyra åren i Stockholmsområdet, Göteborg, Öresundsområdet och Karlstad.

Certified Adviser
Mangold Fondkommission AB (556585-1267)
Box 55691
102 15 Stockholm
+46 8 503 015 50
www.mangold.se

Filer för nedladdning