För investerare

Prime Living tecknar nytt 10-årigt avtal fram till 30:e januari 2027 med kinesiska AVIC avseende ensamrätt för stålmoduler till den europeiska marknaden

Prime Living AB (publ) fördjupar samarbetet med ett av AVICs dotterbolag, modultillverkaren Cube China. Ett nytt tioårigt avtal med ensamrätt för den europeiska marknaden har tecknats. 

AVIC är ett kinesiskt statsägt bolag med verksamhet i 60 länder och över 500 000 anställda. De tillverkar civila flygplan, elektronik, idkar handel med råvaror och äger hotell och andra fastigheter. Bolaget skall inte sammanblandas med Kinas militära flygplansverksamhet som även det går under namnet AVIC men som inte har något samröre med vår motpart.

– Avtalet säkerställer Prime Livings fortsatta expansion över 10 år till förutsägbara kostnader, säger VD Jan Severa.

Samarbetet ligger i linje med regeringens ambition om ett tätare samarbete mellan Sverige och Kina.

– Kina är Sveriges största handelspartner i Asien och ett viktigt land för svensk export och kunskapsutbyte, skriver regeringskansliet på sin hemsida.

29 april 2016

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Jan Severa, VD, +46 (0) 708 458 133
jan.severa@primeliving.se
www.primeliving.se

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
Prime Living Pressrelease 2016-04-29.pdf

Om Prime Living
Prime Living utvecklar lönsamma studentbostäder i den nordiska marknaden med ett unikt koncept som ger kortare produktionstider och lägre kostnader. Bolaget äger och förvaltar långsiktigt samtliga lägenheter som produceras. Bostäderna består av prefabricerade bostadsmoduler som tillverkas på fabrik i Kina, transporteras och monteras på plats i Sverige. Idag förvaltar Prime Living 584 lägenheter på tre orter och har ytterligare cirka 2 500 lägenheter i pågående och planerad produktion under de kommande fyra åren i Stockholmsområdet, Göteborg, Öresundsområdet och Karlstad. Prime Living har option att förvärva 66,65 procent av Modular ML AB.

Certified Adviser
Mangold Fondkommission AB (556585- 1267)
Box 55691
102 15 Stockholm
+46 8 503 015 50
www.mangold.se

Filer för nedladdning