För investerare

Prime Living slutför avyttringar

Prime Living har idag genomfört den tidigare annonserade försäljningen av fastigheten Karlstad Kornetten 2 till Verna Söderort AB för 70 MSEK.

Prime Living har även fört över ett projekt i Täby, Roslags-Näsby till en extern samarbetspartner mot en ersättning på 2,5 MSEK.

De två slutförda affärerna ger ett slutgiltigt likviditetstillskott efter omkostnader och avbetalning av lån på ca 20 MSEK.

01 februari 2019

Informationen lämnades för offentliggörande den 2019-02-01 kl. 10:40 CET.

För ytterligare information kontakta:

Hans Sandén, VD och Koncernchef
+46 708 73 94 96
hans.sanden@primeliving.se 

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
Prime Living Pressrelease 2019-02-01.pdf

Om Prime Living

Prime Living utvecklar lönsamma studentbostäder med ett unikt koncept som ger kortare produktionstider och lägre kostnader. Bolaget äger och förvaltar långsiktigt samtliga lägenheter som produceras. Bostäderna består av prefabricerade bostadsmoduler som tillverkas på fabrik i Kina, transporteras och monteras på plats i Sverige. Idag förvaltar Prime Living 1 178 lägenheter på fem orter.

Certified Adviser

Mangold Fondkommission AB (556585-1267)
Box 55691
102 15 Stockholm
+46 8 503 015 50
www.mangold.se
CA@mangold.se