För investerare

Prime Living Sandyford Ltd, kontrollerat av Prime Living AB (publ) till 70% genom dotterbolag, har upptagit ett icke noterat lån på 5 362 000 euro med en rörlig ränta på 7% per år.

Syftet med lånet är att utveckla 827 lägenheter i Sandyford Dublin på egen mark. Under kvartal 3 planeras markentreprenad och rivning av 3 900 kvm. kontor och lagerutrymme.

Tomten är belägen i ett attraktivt område för studenter, ca 3km från University College Dublin och med mycket goda kommunikationer

"Det här visar att lån till projektutveckling på den irländska marknaden fungerar och vi förbereder nu finansieringen för byggnationen där flera lokala irländska finansiärer visat intresse." säger Paul McGlinchey VD på Prime Living Ireland Ltd som äger Prime Living Sandyford Ltd. "Utvecklingen av studentlägenheterna i Sandyford är det första internationella projektet för Prime Living och i och med denna finansiering startar vi på allvar byggnationen som beräknas vara klar till höstterminen 2019." säger Jan Severa, VD och koncernchef på Prime Living AB (publ)

Denna  information  är  sådan  information  som  Prime  Living  AB  är  skyldigt  att  offentliggöra  enligt  EU:s  marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande den 4 juli 2018 kl. 08:30 CET.

04 juli 2018

För ytterligare information kontakta:

Jan Severa, Koncern-VD,
+46 (0) 708 458 133
jan.severa@primeliving.se
www.primeliving.se

Magnus Dahlberg, VD Prime Living Industries,
+46 (0) 730 200 288
magnus.dahlberg@primeliving.se
www.primeliving.se

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
Prime Living Pressrelease 2018-07-04.pdf

Om Prime Living
Prime Living utvecklar lönsamma studentbostäder med ett unikt koncept som ger kortare produktionstider och lägre kostnader. Bolaget äger och förvaltar långsiktigt samtliga lägenheter som produceras. Bostäderna består av prefabricerade bostadsmoduler som tillverkas på fabrik i Kina, transporteras och monteras på plats i Sverige. Idag förvaltar Prime Living 1 178 lägenheter på fem orter och har ytterligare cirka 3 000 lägenheter i pågående och planerad produktion under de kommande fyra åren i Stockholmsområdet, Göteborg samt på Irland.

Certified Adviser
Mangold Fondkommission AB (556585-1267)
Box 55691
102 15 Stockholm
+46 8 503 015 50
www.mangold.se

Filer för nedladdning