För investerare

Prime Living säljer Sjöbergs centrum i Sollentuna

Prime Living har tecknat avtal om fastighetsförsäljning av utvecklingsfastigheten Sollentuna Sjöstjärnan 2 till Amasten Fastighets AB (publ) till ett överenskommet fastighetsvärde om 33,2 MSEK. Tillträde sker den 2018-12- 20. Försäljningen kommer att ge bolaget ett likviditetstillskott om ca 7 MSEK.

Denna information är sådan information som Prime Living AB (Publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande den 2018-12-20 kl. 14:45 CEST.

20 december 2018

För ytterligare information kontakta:
Hans Sandén, VD och Koncernchef
+46 708 73 94 96
hans.sanden@primeliving.se

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
Prime Living Pressrelease 2018-12-20.pdf

Om Prime Living
Prime Living utvecklar lönsamma studentbostäder med ett unikt koncept som ger kortare produktionstider och lägre kostnader. Bolaget äger och förvaltar långsiktigt samtliga lägenheter som produceras. Bostäderna består av prefabricerade bostadsmoduler som tillverkas på fabrik i Kina, transporteras och monteras på plats i Sverige. Idag förvaltar Prime Living 1 178 lägenheter på fem orter.

Certified Adviser
Mangold Fondkommission AB (556585-1267)
Box 55691
102 15 Stockholm
+46 8 503 015 50
www.mangold.se