För investerare

Prime Living (publ) presenterar plan för färdigställande av nya studentbostäder i Spånga

Prime Living har återupptagit arbetet med att färdigställa projektet Ferdinand i Spånga, omfattande totalt 1136 studentbostäder. Genom försäljningen av bolagets fastighet i Sandyford, Irland i slutet av december har bolaget nu säkrat erforderlig finansiering för att färdigställa Etapp 1. En ny organisation har etablerats och en ny plan kan idag presenteras. I ett första steg ska den andra byggnaden i Etapp 1 färdigställas, med 209 studentbostäder som väntas stå klara för inflyttning i september. Under januari inleds också arbetet med Etapp 2, om 168 studentbostäder.

"Det råder stort underskott på studentbostäder och vi är därför mycket glada att vi nu åter med full kraft kan realisera våra planer på nya studentbostäder i ett attraktivt läge i Spånga, Stockholm," kommenterar Prime Livings vd Lars Wikström.

Prime Livings projekt Ferdinand i Spånga omfattar 6 etapper om totalt ca 1136 studentbostäder. Etapp 1 består av två huskroppar: Hus 1 med 82 bostäder som sedan tidigare är inflyttade och Hus 2 med 209 bostäder som återstår att färdigställas.

Under hösten 2019 har befintliga byggnader i Etapp 1 besiktigats och ett antal åtgärder vidtagits för att säkerställa kvaliteten. Bland annat har fjärrvärme installerats för att förbättra boendemiljö, driftssituation och uppvärmningskostnader. Elsystemet har uppgraderats och åtgärder för att öka trivseln har genomförts. Bolaget planerar också att bygga in trapphusen.

En ny organisation bestående av projektledare, byggledare och besiktningsmän etc. har nu etablerats. Denna har nu påbörjat arbetet med att färdigställa Hus 2. Tillkommande driftsnetto för Hus 2 beräknas bli ca. 12 MSEK.

Under januari startar också planeringen av nästkommande etapper. Etapp 2 omfattar två byggnader om totalt 168 studentbostäder. Dessa beräknas stå klara för inflyttning under 2021. 2023 ska de sista studentbostäderna stå klara.

Informationen lämnades för offentliggörande den 20 januari klockan 08:30 CET

För ytterligare information kontakta:

Lars Wikström, VD Prime Living, +46-733-44 22 55, lars.wikstrom@primeliving,se

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
Prime Living Pressrelease 2020-01-20.pdf

Om Prime Living

Prime Living utvecklar student och ungdomsbostäder med ett unikt koncept som ger kortare produktionstider och lägre kostnader, Bolaget äger och förvaltar långsiktigt samtliga lägenheter som produceras, Bostäderna består av prefabricerade bostadsmoduler, Idag förvaltar Prime Living 1 038 lägenheter på fyra orter,

Certified Adviser
Mangold Fondkommission AB (556585-1267)
Box 55691
102 15 Stockholm
+46 8 503 015 50
www,mangold,se
CA@mangold,se