För investerare

Prime Living inleder rekrytering av CFO

Prime Living inleder rekrytering av en CFO inför den planerade flytten från First North Premier till Nasdaqs huvudlista.

– "I och med det planerade listbytet från First North Premier till Nasdaqs huvudlista finns ett behov av en mer tydlig CFO-roll framöver. Bolaget har under de senaste åren utvecklats starkt och är idag väl etablerat inom segmentet studentbostäder. Verksamheten står nu inför en mycket spännande utvecklingsfas i både Sverige och internationellt, varmed CFO-rollen kommer ha en nyckelroll i bolagets utveckling och tillväxtplaner." säger Ingvor Sundbom, ny VD och koncernchef i Prime Living AB.

Den planerade flytten från First North Premier till Nasdaqs huvudlista kommer innebära att Prime Living successivt anpassar sig till huvudlistans krav.  

3 maj 2017

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Ingvor Sundbom, VD, + +46 (0) 707 88 66 50
ingvor.sundbom@primeliving.se 
www.primeliving.se

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
Prime Living Pressrelease 2017-05-03.pdf

Denna information är sådan information som Prime Living AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande den 3 maj 2017 kl. 08:30 CET

Om Prime Living
Prime Living utvecklar lönsamma studentbostäder i den nordiska marknaden med ett unikt koncept som ger kortare produktionstider och lägre kostnader. Bolaget äger och förvaltar långsiktigt samtliga lägenheter som produceras. Bostäderna består av prefabricerade bostadsmoduler som tillverkas på fabrik i Kina, transporteras och monteras på plats i Sverige. Idag förvaltar Prime Living 840 lägenheter på fyra orter och har ytterligare cirka 2 400 lägenheter i pågående och planerad produktion under de kommande fyra åren i Stockholmsområdet, Göteborg, Öresundsområdet och Karlstad samt på Irland.

Certified Adviser
Mangold Fondkommission AB (556585-1267)
Box 55691
102 15 Stockholm
+46 8 503 015 50
www.mangold.se

Filer för nedladdning