För investerare

Prime Living Industries, via dotterbolaget Prime Living Entreprenad, övertar färdigställandet av Beryllgatan i Göteborg, avtalet med Modular ML har hävts då de ej har kunnat ställa fullgoda säkerheter för fullgörandet

Prime Living Beryllgatan AB, helägt dotterbolag i Prime Living-koncernen, tecknar nytt totalentre- prenadskontrakt med Prime Living Entreprenad AB för färdigställandet av 128 studentlägenheter. Projektet planeras som tidigare att färdigställas under innevarande kvartal. Förändringen bedöms inte ha någon resultatpåverkan för Prime Living-koncernen.

Prime Living har som utgångspunkt att uppföra och färdigställa sina bostadsmoduler genom totalentreprenad. Bolaget har dock alltid strävat efter att självt kontrollera hela värdekedjan av modulkonceptet. I linje härmed har Prime Living nu etablerat en ny division, Prime Living Industries. Divisionen utgörs av dotterbolag som hanterar alla aspekter av totalentreprenader, från upphandling till projektering och uppförande av bostadsmoduler.

24 maj 2016

För ytterligare information, besök www.primeliving.se eller kontakta:
Jan Severa, VD, +46 (0) 708 458 133
jan.severa@primeliving.se
www.primeliving.se

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
Prime Living Pressrelease 2016-05-24.pdf

Om Prime Living
Prime Living utvecklar lönsamma studentbostäder i den nordiska marknaden med ett unikt koncept som ger kortare produktionstider och lägre kostnader. Bolaget äger och förvaltar långsiktigt samtliga lägenheter som produceras. Bostäderna består av prefabricerade bostadsmoduler som tillverkas på fabrik i Kina, transporteras och monteras på plats i Sverige. Idag förvaltar Prime Living 632 lägenheter på fyra orter och har ytterligare cirka 2 500 lägenheter i pågående och planerad produktion under de kommande fyra åren i Stockholmsområdet, Göteborg, Öresundsområdet och Karlstad.

Certified Adviser
Mangold Fondkommission AB (556585-1267)
Box 55691
102 15 Stockholm
+46 8 503 015 50
www.mangold.se

Filer för nedladdning