För investerare

Prime Living har tecknat en avsiktsförklaring med Göteborgs Kommun avseende förhyrning av ca 400 lägenheter på Rambergsgatan, Hisingen i Göteborg

Prime Living arrenderar idag mark av Göteborgs kommun på Rambergsgatan, Hisingen, i syfte att uppföra studentbostäder. Bygglov har tidigare lämnats av kommunen för studentbostäder men detta har ej vunnit laga kraft beroende på överklaganden. Det är Göteborg kommuns önskemål att projektet fortskrider och färdigställs varför en avsiktsförklaring ingåtts som syftar till att uppföra och hyra ut 400 lägenheter till Göteborgs kommun. Ett nytt bygglov avses att lämnas in som tillser att Göteborgs kommun kan hyra bostäderna.

– Det är bra att vi nu kan komma vidare och färdigställa projektet och vi ser fram emot att hjälpa kommunen med ca 400 nya lägenheter och därmed starkt bidrar till bostadsförsörjningen i kommunen, säger VD Jan Severa.

25 augusti 2016

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Jan Severa, VD, +46 (0) 708 458 133
jan.severa@primeliving.se
www.primeliving.se

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
Prime Living Pressrelease 2016-08-25.pdf

Denna information är sådan information som Prime Living AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den den 25 augusti 2016 kl. 12:10 CET.

Om Prime Living
Prime Living utvecklar lönsamma studentbostäder i den nordiska marknaden med ett unikt koncept som ger kortare produktionstider och lägre kostnader. Bolaget äger och förvaltar långsiktigt samtliga lägenheter som produceras. Bostäderna består av prefabricerade bostadsmoduler som tillverkas på fabrik i Kina, transporteras och monteras på plats i Sverige. Idag förvaltar Prime Living 760 lägenheter på fyra orter och har ytterligare cirka 2 300 lägenheter i pågående och planerad produktion under de kommande fyra åren i Stockholmsområdet, Göteborg, Öresundsområdet och Karlstad. 

Certified Adviser
Mangold Fondkommission AB (556585-1267)
Box 55691
102 15 Stockholm
+46 8 503 015 50
www.mangold.se

Filer för nedladdning