För investerare

Prime Living har tagit upp ny bankfinansiering om 195 MSEK och löst in utestående noterad obligation om 140 MSEK samt annan bankskuld om ca 33 MSEK

Obligationen PRIME01, ISIN SE0005392974, om 140 MSEK har lösts in den 30e september där Prime Livings fastigheter Stockholm Ferdinand 8, 10 och 14 har varit underliggande säkerheter.

"Vår refinansiering av obligationen samt annan bankskuld sänker våra räntekostnader med ca 10,5 MSEK per år," säger VD Jan Severa. 

30 september 2016

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Jan Severa, VD, +46 (0) 708 458 133
jan.severa@primeliving.se
www.primeliving.se

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
Prime Living Pressrelease 2016-09-30.pdf

Denna information är sådan information som Prime Living AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 30 september 2016 kl. 15:00 CET. 

Om Prime Living
Prime Living utvecklar lönsamma studentbostäder i den nordiska marknaden med ett unikt koncept som ger kortare produktionstider och lägre kostnader. Bolaget äger och förvaltar långsiktigt samtliga lägenheter som produceras. Bostäderna består av prefabricerade bostadsmoduler som tillverkas på fabrik i Kina, transporteras och monteras på plats i Sverige. Idag förvaltar Prime Living 760 lägenheter på fyra orter och har ytterligare cirka 2 300 lägenheter i pågående och planerad produktion under de kommande fyra åren i Stockholmsområdet, Göteborg, Öresundsområdet och Karlstad.

Certified Adviser
Mangold Fondkommission AB (556585-1267)
Box 55691
102 15 Stockholm
+46 8 503 015 50
www.mangold.se

Filer för nedladdning