För investerare

Prime Living har ingått avtal med ett konsortium bestående av direkta eller indirekta aktieägare gällande lån om cirka 39,3 MSEK

Prime Living AB (publ) ("Prime Living" eller "Bolaget") har idag ingått ett låneavtal med ett konsortium bestående av direkta eller indirekta aktieägare gällande lånefinansiering till ett belopp om cirka 39,3 MSEK. Låneavtalet är utformat som ett enkelt skuldebrev där lånebeloppet ställs ut med så kallad "Original Issue Discount" om 25 procent vilket innebär att Prime Living erhåller en likvid om 29,5 MSEK. Återbetalning ska ske till ett belopp om cirka 39,3 MSEK och löper till och med 30 juni 2019 med en årlig räntesats om tio procent. Som säkerhet för lånet har Bolaget pantsatt aktierna i Prime Living International AB.

Denna information är sådan information som Prime Living AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande den 2019-03-21 kl. 17:00 CET.

21 mars 2019

För ytterligare information kontakta:
Peter Gustafson, Styrelseordförande +46-734 42 46 62, pg@greencapitalpartners.se
Hans Sandén, VD och Koncernchef, +46 708 73 94 96, hans.sanden@primeliving.se

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
Prime Living Pressrelease 2019-03-21.pdf

Om Prime Living Prime Living utvecklar lönsamma studentbostäder med ett unikt koncept som ger kortare produktionstider och lägre kostnader. Bolaget äger och förvaltar långsiktigt samtliga lägenheter som produceras. Bostäderna består av prefabricerade bostadsmoduler som tillverkas på fabrik i Kina, transporteras och monteras på plats i Sverige. Idag förvaltar Prime Living 1 038 lägenheter på fyra orter.

Certified Adviser
Mangold Fondkommission AB (556585-1267)
Box 55691
102 15 Stockholm
+46 8 503 015 50
www.mangold.se
CA@mangold.se