För investerare

Prime Living har beviljats bygglov för ytterligare 12 nya lägenheter på Nekvägen i Stockholm/Spånga.

Stadsbyggnadsnämnden har beviljat bygglov för ytterligare 12 lägenheter på fastigheten Stockholm Ferdinand 8 i Spånga. Antalet lägenheter i fastigheten ökar därmed från 303 till 315 och den uthyrbara ytan ökar med ca 210 kvadratmeter BOA. Detta är ett led i den reviderade affärsplanen som kommunicerats den 2020-02-19 att se över befintliga bygglov för att öka den utnyttjade ytan.

Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 3 augusti 2020 kl. 14:20 CEST.

För ytterligare information kontakta:

Lars Wikström, VD Prime Living, +46-733-44 22 55, lars.wikstrom@primeliving.se

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
Prime Living Pressrelease 2020-08-03.pdf

Om Prime Living

Prime Living utvecklar student och ungdomsbostäder med ett koncept som ger kortare produktionstider och lägre kostnader. Bolaget äger och förvaltar långsiktigt samtliga lägenheter som produceras. Bostäderna består av prefabricerade bostadsmoduler. Idag förvaltar Prime Living 1 038 lägenheter på fyra orter.

Certified Adviser

Mangold Fondkommission AB (556585-1267)
Box 55691
102 15 Stockholm
+46 8 503 015 50
www.mangold.se
CA@mangold.se