För investerare

Prime Living fullföljer förvärv av fastigheten Sjöstjärnan 2 i Sjöbergs centrum, Sollentuna, via bolag

Prime Living har den 22 juli, via bolag, fullföljt tillträde av fastigheten Sjöstjärnan 2 i Sjöbergs centrum efter det att detaljplan för bostäder vunnit laga kraft. Underliggande fastighetsvärde uppgår till 33 miljoner kronor. På fastigheten kommer det att skapas ett mindre studentbostadscampus med mycket goda kommunikationer till Stockholms Universitet. Totalt planerar Prime Living uppföra cirka 300 studentlägenheter på fastigheten i två etapper.

Prime Living kommer att utveckla fastigheten i två etapper, med cirka 150 bostäder i den första etappen i form av en bostadsrättsförening för studenter. Byggstart är planerad till hösten 2015 och inflyttning beräknas ske till sista kvartalet 2016. Hela centrumet kommer att rivas och en helt ny centrumdel med påbyggnad av studentlägenheter uppföras. Total yta uppgår till cirka 5 500 kvm boa/loa. Den första etappen planeras att säljas till en nybildad bostadsrättsförening för en köpeskilling om cirka 250 miljoner kronor.

– Vi väljer i det här fallet att utveckla projektet i bostadsrättsform, eftersom kombinationen av köpcentrum och studentboende kommer att ge studenter möjlighet till ett boende med mycket låga månadskostnader. Vi kommer att erbjuda studenter att förvärva mindre lägenheter för drygt en miljon kronor och bostadsrätten planeras att vara avgiftsfri, vilket beräknas ge en månadskostnad efter avdrag för räntor (normal 5-års ränta för bostadsrätter) som är lägre än 1 300 kronor per månad. Vi tror att detta är en mycket attraktiv produkt för Stockholmsmarknaden, säger Jan Severa, VD Prime Living.

Den andra etappen i utvecklingen av Sjöstjärnan 2 innebär att marken söder om Lomvägen styckas av och en detaljplan för överdäckning av parkering kommer att sökas även på den delen, där det beräknas byggas ytterligare cirka 150 studentlägenheter i fyra våningar.

– Den utvecklingspotential vi såg vid förvärvet av fastigheten överträffas nu och vi ser fram emot att bygga upp ett nytt fint centrum i Sjöberg, säger VD Jan Severa.

23 juli 2015

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Jan Severa, VD, +46 (0) 708 458 133
jan.severa@primeliving.se
www.primeliving.se

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
Prime Living Pressmeddelande 2015-07-23.pdf

Om Prime Living
Prime Living utvecklar lönsamma studentbostäder i den nordiska marknaden med ett unikt koncept som ger kortare produktionstider och lägre kostnader. Bolaget äger och förvaltar långsiktigt samtliga lägenheter som produceras. Bostäderna består av prefabricerade bostadsmoduler som tillverkas på fabrik i Kina, transporteras och monteras på plats i Sverige. Idag förvaltar Prime Living 344 lägenheter på tre orter och har ytterligare cirka 3 100 lägenheter i pågående och planerad produktion under de kommande fyra åren i Stockholmsområdet, Göteborg, Öresundsområdet och Karlstad. Prime Living har option att förvärva 66,65 procent av Modular Living AB.

Certified Adviser
Mangold Fondkommission AB (556585-1267)
Box 55691
102 15 Stockholm
+46 (0) 8 503 015 50
www.mangold.se

Filer för nedladdning