För investerare

Prime Living fullföljer ej förvärvet av fastigheten Linköping Glyttinge 3:17

Prime Living frånträder Aktieöverlåtelseavtalet avseende samtliga aktier i Glyttinge 3:17 AB, ägare av fastigheten Linköping Glyttinge 3:17, pressmeddelat den 2017-09-01. Förvärvet var villkorat av en due diligence-period som nu genomförts. Orsaken är att Linköpings kommun låter meddela att man inte prövar detaljplan för bostadsändamål på fastigheten för närvarande pga. riksintressen från trafikverket och försvarsmakten.

13 oktober 2017

Denna information är sådan information som Prime Living AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s mark- nadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande den 13 oktober 2017 kl. 08:30 CET.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Jan Severa VD och Koncernchef, +46 (0) 708 458 133
jan.severa@primeliving.se
www.primeliving.se

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
Prime Living Pressrelease 2017-10-13.pdf

Om Prime Living
Prime Living utvecklar lönsamma studentbostäder med ett unikt koncept som ger kortare produktionstider och lägre kostnader. Bolaget äger och förvaltar långsiktigt samtliga lägenheter som produceras. Bostäderna består av prefabricerade bostadsmoduler som tillverkas på fabrik i Kina, transporteras och monteras på plats i Sverige. Idag förvaltar Prime Living 1 096 lägenheter på fyra orter och har ytterligare cirka 3 000 lägenheter i pågående och planerad produktion under de kommande fyra åren i Stockholmsområdet, Göteborg, Öresundsområdet och Karlstad samt på Irland.

Certified Adviser

Mangold Fondkommission AB (556585-1267)
Box 55691
102 15 Stockholm
+46 8 503 015 50
www.mangold.se

Filer för nedladdning