För investerare

Prime Living förvärvar tomträtter i Göteborg

Prime Living har via bolag förvärvat tomträtterna till fastigheterna Göteborg Rud 4:1 och Göteborg Rud 760:42 av ett dotterbolag till Kungsleden AB. Förvärvet genomförs till en direkt kontant köpeskilling om 32 MSEK samt en tilläggsköpeskilling om högst 34 MSEK. Tilläggsköpeskillingen är variabel men uppgår till 34 MSEK i det fall en detaljplan med en yta om 14 000 kvm bruttoarea bostäder vinner laga kraft.

Tomträtterna är attraktivt belägna i Ruddalen invid Gitarrgatan och består idag av ett mindre köpcentrum med Lidl som största hyresgäst. Tomträtterna är under detaljplaneändring till bostäder och ingår i Göteborgs Stads jubileumssatsning. Detaljplaner som ingår Göteborgs Stads jubileumssatsning har hög prioritet och planen väntas vinna laga kraft under 2017. Vid laga kraftvunnen detaljplan erläggs en med ytan variabel tilläggsköpeskilling som vid en yta om 14 000 kvm bruttoarea bostäder maximalt uppgår till 34 MSEK. Det förvärvade bolaget Kommstart 948 ABs tomträtter skall tillträdas den 19 maj 2016. Förvärvet är ovillkorat och köpeskillingen betalas med befintlig kassa. Tomträtterna med en idag total uthyrningsbar yta om 2 055 kvm förvärvas som ett tomtställt bostadsutvecklingsprojekt och förslaget idag till ny detaljplan omfattar cirka 18 000 kvm bruttoarea bostäder och 2 000 kvm handel och 3 000 kvm garage.

– Göteborg har ett stort behov av mindre hyresrätter och i kombination med en aktiv handel i bottenplan så är vår ambition att skapa ett modernt boende till rimliga kostnader för stadens studenter, ungdomar och äldre, säger Prime Livings VD Jan Severa.

Gitarrgatan har ett attraktivt läge med gångavstånd till Frölunda Torg och mycket goda kommunikationer till Göteborgs city, Chalmers och Göteborgs Universitet.

10 maj 2016

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Jan Severa, VD, +46 (0) 708 458 133
jan.severa@primeliving.se
www.primeliving.se

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
Prime Living Pressrelease 2016-05-10.pdf

Om Prime Living
Prime Living utvecklar lönsamma studentbostäder i den nordiska marknaden med ett unikt koncept som ger kortare produktionstider och lägre kostnader. Bolaget äger och förvaltar långsiktigt samtliga lägenheter som produceras. Bostäderna består av prefabricerade bostadsmoduler som tillverkas på fabrik i Kina, transporteras och monteras på plats i Sverige. Idag förvaltar Prime Living 632 lägenheter på fyra orter och har ytterligare cirka 2 500 lägenheter i pågående och planerad produktion under de kommande fyra åren i Stockholmsområdet, Göteborg, Öresundsområdet och Karlstad. Prime Living har option att förvärva 66,65 procent av Modular ML AB.

Certified Adviser
Mangold Fondkommission AB (556585-1267)
Box 55691
102 15 Stockholm
+46 8 503 015 50
www.mangold.se

Filer för nedladdning