För investerare

Prime Living förvärvar fastigheten Folio 102601F i Sandyford, Dublin för 10,3 miljoner Euro

Prime Living Sandyford ltd, helägt dotterbolag till Prime Living Ireland ltd., förvärvar fastigheten som omfattar ca 7 300 kvm mark i Sandyford, Dublin. Den är belägen ca 10km från Dublins centrum och ca 3km från University College Dublin.

Här planeras att bygga ca 600-800 studentrum. Projektet beräknas färdigställas under senare delen av 2018. Total investering kommer att uppgå till ca 300 MSEK som finansieras med lån och eget kapital.

– "Vi fortsätter nu expansionen på Irland med förvärv av mark beläget i ett attraktivt område för studenter, ca 3km från University College Dublin och med mycket goda kommunikationer.", säger VD Ingvor Sundbom.

"Sandyford är ett mycket välrenommerat och säkert område för studenter vilket är av särskild vikt för internationella studenter." säger Paul Mcglinchey, VD för Prime Living Ireland ltd.

17 maj 2017

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Ingvor Sundbom, VD och Koncernchef, +46 (0) 707 88 66 50
ingvor.sundbom@primeliving.se
www.primeliving.se

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
Prime Living Pressrelease 2017-05-17.pdf

Denna information är sådan information som Prime Living AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s mark-nadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande den 17 maj 2017 kl. 08;30 CET.

Om Prime Living

Prime Living utvecklar lönsamma studentbostäder med ett unikt koncept som ger kortare produktionstider och lägre kostnader. Bolaget äger och förvaltar långsiktigt samtliga lägenheter som produceras. Bostäderna består av prefabricerade bostadsmoduler som tillverkas på fabrik i Kina, transporteras och monteras på plats i Sverige. Idag förvaltar Prime Living 1 096 lägenheter på fyra orter och har ytterligare cirka 2 100 lägenheter i pågående och planerad produktion under de kommande fyra åren i Stockholmsområdet, Göteborg, Öresundsområdet och Karlstad samt på Irland.

Certified Adviser
Mangold Fondkommission AB (556585-1267)
Box 55691
102 15 Stockholm
+46 8 503 015 50
www.mangold.se

Filer för nedladdning